Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (parsisiųsti čia),

Nuo 2018 m. lapkričio 5 d. Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ ugdytiniai maitinsis pagal naują 4 savaičių perspektyvinį valgiaraštį, patvirtintą Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro.

Klaipėdos lopšelio-darželio “Berželis” direktoriaus įsakymas dėl perspektyvinio 4 savaičių valgiaraščio naudojimo čia

20 dienų naujas valgiaraštis pateikiamas čia.

 

Naujas maitinimo grafikas:

Pusryčiai 8.30 – 8.50

Pietūs 12.00 – 12.20

Vakarienė 15.30 – 15.50

Vaisiai – 16.30


Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. lopšelyje-darželyje “Berželis” vaikai maitinami pagal pakoreguotą 4 savaičių perspektyvinį valgiaraštį.

DVIDEŠIMTIES DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖMS

1 savaitės valgiaraštis

2 savaitės valgiaraštis

3 savaitės valgiaraštis

4 savaitės valgiaraštis


NAUJAS VALGIARAŠTIS

Nuo 2017 m. vasario 1 d. įstaigoje pradėtas taikyti naujas 4 savaičių perspektyvinis valgiaraštis.

Valgiaraštis parengtas Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ir patvirtintas Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. J-91 bei Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-15. Valgiaraštis yra suderintas su Klaipėdos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

MAITINIMO LAIKAS:

Pusryčiai 8.30 – 9.00

Pietūs 12.10 – 12.30

Vakarienė 16.15 – 16.30


Vaikų mityba lopšelyje-darželyje „Berželis“ organizuojama vadovaujantis šiais vaikų maitinimą ikimokyklinėse įstaigose reglamentuojančiais dokumentais:

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimas T2-143 ,,Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo”

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-281, Klaipėda parsisiųsti PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964, Vilnius parsisiųsti .PDF formatu

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO, 2015 m. rugpjūčio 27 d. Nr. V-998, Vilnius parsisiųsti .PDF formatu

 

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RAŠTAS DĖL PRIDĖTINIO CUKRAUS VAIKAMS TIEKIAMAME MAISTE parsisiųsti .PDF formatu

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ, VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ IR VAIKŲ POILSIO STOVYKLŲ VALGIARAŠČIŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2015 m. birželio 22 d. Nr. B1-610, Vilnius parsisiųsti .PDF formatu