INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ  2019 II KETV. IR 2018 M.

atsisiųsti McExcel formatu

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ  2019 I KETV. IR 2018 M.

atsisiųsti MC Excel formatu


2018 metai

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ  2018 IV KETV. IR 2017 M.

atsisiųsti MC Excel formatu

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ  2018 III KETV. IR 2017 M.

parsisiųsti MC Excel formatu

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ  2018 M.  II KETV. IR 2017 M.

parsisiųsti MC Excel formatu

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ  2018 M.  I KETV. IR 2017 M.

parsisiųsti MC Excel formatu


2017 metai

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ  2016 M. IR 2017 M. IV KETV.

parsisiųsti MC Excel formatu

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ  2017 M. III KETV.

parsisiųsti MS Excel formatu

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ 2016 M.  ir 2017 M. II KETV.

parsisiųsti MS Excel formatu

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ 2016 M. , 2017 M. I KETV.

parsisiųsti MS Excel formatu


2016 metai

INFORMACIJA APIE LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ 2015 M., 2016 M. IV KETV.

parsisiųsti MS Excel formatu

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ 2015 M, 2016 M. III KETV.

parsisiųsti MS Excel formatu

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ 2015 M, 2016 M. II KETV.

parsisiųsti MS Excel formatu

INFORMACIJA APIE KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ 2015 M, 2016 M. I KETV.

parsisiųsti MS Excel formatu