Duomenys 2021 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų skaičius – 201

Grupių skaičius – 11

Lopšelio grupių – 2 (30 vaikų)

Darželio grupių – 7 (135 vaikai)

Priešmokyklinio ugdymo grupių – 2 (36 vaikai)

Darbuotojų skaičius – 56

Pareigybių skaičius – 52,25 etato