Duomenys 2019 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų skaičius – 202

Grupių skaičius – 11

Lopšelio grupių – 2 (30 vaikų)

Darželio grupių – 7 (138 vaikai)

Priešmokyklinio ugdymo grupių – 2 (34 vaikai)

Darbuotojų skaičius – 51

Pareigybių skaičius – 48,78