Duomenys 2020 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų skaičius – 203

Grupių skaičius – 11

Lopšelio grupių – 2 (30 vaikų)

Darželio grupių – 7 (134 vaikai)

Priešmokyklinio ugdymo grupių – 2 (38 vaikai)

Darbuotojų skaičius – 54

Pareigybių skaičius – 48,78 etato