Duomenys 2022 m. rugsėjo 1 d.

Vaikų skaičius – 200

Grupių skaičius – 11

Lopšelio grupių – 2 (30 vaikų)

Darželio grupių – 7 (121 vaikas)

Priešmokyklinio ugdymo grupių – 2 (49 vaikai)

Darbuotojų skaičius – 57

Pareigybių skaičius – 54,75 etato