PRAŠYMŲ FORMŲ PAVYZDŽIAI


Laisvos formos

Lankomumo pateisinimui

Dėl mokymo sutarties nutraukimo

Išbraukimas dėl mokymo programos baigimo

Dėl lengvatos taikymo (daugiavaikė šeima)

Dėl lengvatos taikymo (dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai)

Dėl lengvatos taikymo (dėl neįgalumo)