PRAŠYMŲ FORMŲ PAVYZDŽIAI


PRIIMTI Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

NELANKYTI DĖL COVID-19 LIGOS

TĖVŲ PRAŠYMAS PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMUI

PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS TAIKYMO (1)

PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS TAIKYMO (2)

PRAŠYMAS DĖL TĖVŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

PRAŠYMAS PATEISINTI NELANKYTAS DIENAS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

PRAŠYMAS DĖL MOKYMO SUTARTIES NUTRAUKIMO (pabaigus mokymo programą)

PRAŠYMAS DĖL VAIKO IŠBRAUKIMO IŠ ĮSTAIGOS