ČIA PATEIKIAMI PRAŠYMŲ FORMŲ PAVYZDŽIAI


PRAŠYMAS NELANKYTI DĖL Covid-19 SITUACIJOS

TĖVŲ PRAŠYMAS PRALEISTŲ UGDYMO DIENŲ PATEISINIMUI

PRAŠYMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS TAIKYMO

PRAŠYMAS PRIIMTI Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

PRAŠYMAS DĖL TĖVŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO

PRAŠYMAS DĖL ATOSTOGŲ SUTEIKIMO VAIKŲ MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU