Menu Close

Ugdomosios veiklos kryptys

UGDOMOSIOS VEIKLOS KRYPTYS

SVEIKOS GYVENSENOS – įsijungėme į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla” su programa „Žaliuojantis berželis”. Dalyvaujame Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Sveikata visus metus 2021″. Visuomenės sveikatos specialistas veda užsiėmimus vaikams apie sveiką gyvenimo būdą ir ligų prevenciją.

FIZINIO AKTYVUMO – dalyvaujame Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės”. Vyksta renginiai su šeimomis. Kasmet organizuojama sporto šventė, skirta Vaikų gynimo dienai. Komanda dalyvauja kasmetiniame Vilties bėgime, unicef vaikų bėgime. Organizuojamos estafetės, sporto renginiai su socialiniais partneriais.

TAUTODAILĖS – padėti vaikams pajausti liaudies meno raiškos priemones: siūlus, ylas, audinių atraižas. Vaikai galės eksperimentuoti su siūlais – siuvinės, riš, pins. Mokysis varstyti, siūti, siuvinėti, daryti darbelius netradicinėmis priemonėmis. Ypač tai motyvuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.

DAILĖS – padėti suvokti kūrybinės veiklos džiaugsmą, ugdyti meninius gebėjimus. Vaikai noriai eksperimentuoja spalvomis, naudoja įvairias raiškos priemones. Vaikų kūrybiniais darbais puošiama įstaiga, rengiamos virtualios parodos, projektai.

MENINĖ – ugdomas vaikų muzikinis skonis, kūrybinė raiška šokant, vaidinant, žaidžiant muzikinius žaidimus. Dainuodami vaikai išmoksta valdyti savo balso skambesį, intonaciją. Pritaria iš įvairių medžiagų pagamintais muzikos instrumentais, kuria savo ritmus, melodijas, perteikia savo ir vaidinamų personažų nuotaiką.

„Pasakučių” grupė kasmet dalyvauja respublikiniame kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų kraitelė”. Mokytojų inicijuoti paruošti spektakliai džiugina įstaigas ir miesto bendruomenių širdis. Lėles teatrinei veiklai gaminti padeda ugdytinių tėveliai.


 

 

 

Skip to content