ĮSTAIGOS TARYBA


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos 
1. Simona Petrauskė Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ieva Kubilienė Pirmininko pavaduotoja, tėvų tarybos atstovė
3. Stefa Steigvilienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Romena Grigonienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Ieva Baltramonaitė Narė, tėvų atstovė
6. Gintarė Pleskevičiūtė Narė, tėvų atstovė
7. Kristina Jurevičienė Narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
8. Gražina Pareigienė Narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
9. Rūta Sušilovienė Narė, raštinės administratorė, komisijos sekretorė

MOKYTOJŲ TARYBA


Eil. 

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Stefa Steigvilienė  Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.  Angelė Dumčienė  Narė, meninio ugdymo mokytoja
3.  Modesta Stončiuvienė  Narė, logopedė 
4.  Palmira Giedrienė Tarybos pirmininko pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5.  Gintarė Mušinskienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
6.  Daiva Virkutė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7.  Laima Radzevičienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8.  Vita Vaitkuvienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9.  Jolanta Vasiljevienė  Tarybos pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
10.  Virginija Bubnienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11.  Irena Šmitaitė  Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
12.  Birutė Kenzgailė  Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
13.  Audronė Gafarovienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14.  Romena Grigonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15.  Simona Petrauskė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16.  Valentina Skurichina  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17.  Dalia Kilinskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18.  Renata Krizonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19.  Aida Viršilienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20.  Milda Liutikienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21.  Rima Gricanova  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22.  Indra Kasiliauskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23.  Lilija Jankauskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24.  Ilona Virbašienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25.  Laura Grišmanauskaitė  Narė, sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26.  Lina Šimkevičienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27.  Nijolė Rudavičienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28.  Ieva Keinienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29.  Jolanta Soiko  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
30.  Neringa Pužienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 DARBO TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Vita Jonėnienė  Komisijos pirmininkė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
2.  Irena Šmitaitė  Komisijos narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
3.  Rima Gricanova  Komisijos narė ir sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ATESTACIJOS KOMISIJA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Ramunė Šukienė  Komisijos pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” direktorė
2.  Ieva Minelgienė  Komisijos narė, Švietimo skyriaus deleguota   atstovė, Klaipėdos miesto savivaldybės   administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji   specialistė
3.  Valentina Skurichina  Komisijos narė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
4.  Gintarė Pleskevičiūtė  Komisijos narė, Klaipėdos lopšelio-darželio  „Berželis” Įstaigos tarybos atstovė, ugdytinio mama
5.  Laima Radzevičienė  Komisijos narė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” priešmokyklinio ugdymo mokytoja

METODINĖ TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Stefa Steigvilienė  Tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja   ugdymui
2. Palmira Giedrienė  Tarybos narė, metodinės grupės „Priešmokyklinukas“ pirmininkė
3. Irena Šmitaitė  Tarybos narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
4. Angelė Dumčienė  Tarybos narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Rima Gricanova  Tarybos narė, metodinės grupės „Ikimokyklinukas“   pirmininkė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Stefa Steigvilienė  Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja   ugdymui
2.  Gintarė Mušinskienė  Komisijos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3.  Modesta Stončiuvienė  Komisijos narė, logopedė
4.  Jolanta Vasiljevienė  Komisijos narė, priešmokyklinio ugdymo  mokytoja
5.  Valentina Skurichina  Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6.  Milda Liutikienė  Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7.  Angelė Dumčienė  Komisijos narė, meninio ugdymo mokytoja
8.  Rūta Sušilovienė  Komisijos sekretorė

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS IR SOCIALINIO TINKLO PASKYROS ATNAUJINIMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Rūta Sušilovienė  Internetinės svetainės moderatorė, raštinės   administratorė
2.  Simona Petrauskė  Grupės narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3.  Irena Šmitaitė  Grupės narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
4.  Laura Grišmanauskaitė  Socialinio tinklo „Facebook” paskyros   moderatorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5.  Stefa Steigvilienė  Grupės kuratorė ir koordinatorė, direktoriaus   pavaduotoja ugdymui

TĖVŲ TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Aušra Barauskė  Tarybos narė
2.  Ieva Baltramonaitė  Tarybos narė
3.  Brigita Litvinaitė  Tarybos pirmininko pavaduotoja
4.  Sigita Benetienė  Tarybos narė
5.  Vaida Norbutienė  Tarybos narė
6.  Jovita Prišmontienė  Tarybos narė
7.  Simona Volskė  Tarybos narė
8.  Viktorija Auksorienė  Tarybos narė
9.  Ieva Kubilienė  Tarybos pirmininkė
10.  Kristina Rimkutė  Tarybos narė
11.  Laura Selenytė-Juostė  Tarybos narė

 

Apie įstaigos savivaldos institucijų veiklą plačiau žiūrėti „Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ NUOSTATAI (žr. Administracinė informacija)