ĮSTAIGOS TARYBA


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos 
1. Simona Petrauskė Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Daiva Aleksandrovienė Pirmininko pavaduotoja, tėvų atstovė
3. Stefa Steigvilienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Romena Grigonienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Vaida Lūžienė Narė, tėvų atstovė
6. Edita Jasevičienė Narė, tėvų atstovė
7. Jelena Oržakovskaja Narė, sandėlininkė
8. Gražina Pareigienė Narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
9. Rūta Sušilovienė Narė, komisijos sekretorė, sandėlininkė

MOKYTOJŲ TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Birutė Maknavičienė  Pirmininkė, direktorė
2.  Laima Baranauskaitė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, raštinės   administratorė
3.  Stefa Steigvilienė  Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4.  Gintarė Mušinskienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5.  Palmira Giedrienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
6.  Romena Grigonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7.  Valentina Skurichina  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8.  Simona Petrauskė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9.  Liucija Kuzmina  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10.  Dalia Kilinskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11.  Dalia Urbanavičienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12.  Audronė Gafarovienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13.  Neringa Pužienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14.  Virginija Bubnienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15.  Birutė Kenzgailė  Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
16.  Daiva Aleksandrovienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
17.  Irena Šmitaitė  Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
18.  Jūratė Navickienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
19.  Angelė Dumčienė  Narė, meninio ugdymo mokytoja
20.  Modesta Stončiuvienė  Narė, logopedė 
21.  Jolanta Vasiljevienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22.  Renata Krizonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23.  Aida Viršilienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24.  Milda Liutikienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25.  Ingrida Urbonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 DARBO TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Dalia Urbanavičienė  Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2.  Irena Šmitaitė  Sekretorė, neformaliojo ugdymo mokytoja
3.  Nijolė Gavrilenko  Narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja

ATESTACIJOS KOMISIJA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Birutė Maknavičienė Pirmininkė, lopšelio-darželio direktorė
2. Virginija Bubnienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
3. Steigėjo deleguota atstovė, švietimo skyriaus vyr. specialistė
4. Palmira Giedrienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė
5.  Daiva Aleksandrovienė Ugdytinio mama

METODINĖ TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Stefa Steigvilienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Palmira Giedrienė Narė, metodinės grupės „Priešmokyklinukas“ pirmininkė
3. Irena Šmitaitė Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
4. Angelė Dumčienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Audronė Gafarovienė Narė, metodinės grupės „Ikimokyklinukas“ pirmininkė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Stefa Steigvilienė  Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.  Gintarė Mušinskienė  Pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3.  Jolanta Vasiljevienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.  Valentina Skurichina  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5.  Modesta Stončiuvienė  Narė, logopedė
6.  Rūta Sušilovienė  Komisijos sekretorė, raštinės administratorė

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Birutė Maknavičienė  Darbo grupės vadovė, direktorė
2.  Stefa Steigvilienė  Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3.  Rūta Sušilovienė  Narė, raštinės administratorė

Apie įstaigos savivaldos institucijų veiklą plačiau žiūrėti „Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ NUOSTATAI (žr. Administracinė informacija)