ĮSTAIGOS TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos 
1. Gitana Puškorienė Pirmininkė, tėvų atstovė
2. Gražina Pareigienė Sekretorė, auklėtojo padėjėja
3. Liucija Kuzmina Narė, auklėtoja
4. Romena Grigonienė Sekretorė, auklėtoja
5. Jelena Oržakovskaja Narė, sandėlininkė
6.

7.

Aušra Kripienė

Stefa Steigvilienė

Narė, tėvų atstovė

Narė, direktoriaus pavaduotoja

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Birutė Maknavičienė Pirmininkė, direktorė

2.

Laima Raimonda Baranauskaitė Raštinės administratorė, auklėtoja

3.

Stefa Steigvilienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Gintarė Mušinskienė Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

5.

Palmira Giedrienė Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

6.

Romena Grigonienė Narė, auklėtoja

7.

Valentina Skurichina Narė, auklėtoja
8. Simona Jokubaitienė Narė, auklėtoja
9. Liucija Kuzmina Narė, auklėtoja
10. Dalia Kilinskienė Narė, auklėtoja
11. Dalia Urbanavičienė Narė, auklėtoja
12. Dalia Butkienė Narė, auklėtoja
13. Audronė Gafarovienė Narė, auklėtoja
14.  Neringa Pociūtė  Narė, auklėtoja
15. Dovilė Mišeikienė Narė, auklėtoja
16. Virginija Bubnienė Narė, auklėtoja
17. Birutė Kenzgailė Narė, neformaliojo ugdymo pedagogė
18.  Ramutė Eidukienė Narė, auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
19. Irena Šmitaitė Narė, auklėtoja
20. Janina Čibotar Narė, auklėtoja
21. Regina Šeputytė Narė, auklėtoja
22. Angelė Dumčienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
23. Vilma Klapatauskienė Narė, logopedė 

 

DARBO TARYBA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Dalia Kilinskienė Pirmininkė, auklėtoja

2.

Irena Šmitaitė Sekretorė, auklėtoja

3.

Nijolė Gavrilenko Narė, auklėtojos padėjėja

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Birutė Maknavičienė Pirmininkė, lopšelio-darželio direktorė

2.

Virginija Bubnienė Sekretorė, auklėtoja metodininkė

3.

Stefanija Vancevičienė Steigėjo deleguota atstovė, švietimo skyriaus vyr. specialistė

4.

Palmira Giedrienė Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė.

5.

 Vilma Klapatauskienė Logopedė

METODINĖ TARYBA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Stefa Steigvilienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Palmira Giedrienė Narė, metodinės grupės „Priešmokyklinukas“ pirmininkė

3.

Irena Šmitaitė Narė, metodinės grupės „Ikimokyklinukas“ pirmininkė

4.

Angelė Dumčienė Narė, meninio ugdymo pedagogė

5.

Gintarė Mušinskienė Sekretorė, auklėtoja

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Stefa Steigvilienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Dovilė Mišeikienė Pavaduotoja, auklėtoja

3.

Gintarė Mušinskienė Narė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė

4.

Valentina Skurichina Narė, auklėtoja

5.

Vilma Klapatauskienė Narė, logopedė

 6.

Rūta Sušilovienė Komisijos sekretorė, raštinės administratorė

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Birutė Maknavičienė Darbo grupės vadovė, direktorė

2.

Stefa Steigvilienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Rūta Sušilovienė Narė, raštinės administratorė

Apie įstaigos savivaldos institucijų veiklą plačiau žiūrėti „Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatai