Menu Close

Komisijos, tarybos, darbo grupės


ĮSTAIGOS TARYBA


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos 
1. Simona Petrauskė Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Stefa Steigvilienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Romena Grigonienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Gražina Pareigienė Narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
5. Kristina Jurevičienė Narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
6. Rūta Sušilovienė Narė, raštinės administratorė, komisijos sekretorė
7. Ieva Baltramonaitė Narė, tėvų tarybos atstovė
8. Viktorija Auksorienė Narė, tėvų tarybos atstovė
9. Brigita Litvinaitė Narė, tėvų tarybos atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA


Eil. 

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Stefa Steigvilienė  Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.  Angelė Dumčienė  Narė, meninio ugdymo mokytoja
3.  Modesta Stončiuvienė  Narė, logopedė 
4.  Palmira Giedrienė Tarybos pirmininko pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5.  Gintarė Mušinskienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
6.  Laima Radzevičienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7.  Jolanta Vasiljevienė  Tarybos pirmininkė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8.  Irena Šmitaitė Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
9.  Birutė Kenzgailė Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
10.  Vita Vaitkuvienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11.  Romena Grigonienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12.  Audronė Gafarovienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13.  Simona Petrauskė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14.  Valentina Skurichina  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15.  Dalia Kilinskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16.  Renata Krizonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17.  Aida Viršilienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18.  Milda Liutikienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19.  Rima Gricanova  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20.  Indra Kasiliauskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21.  Lilija Jankauskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22.  Ilona Virbašienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23.  Laura Grišmanauskaitė  Narė, sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24.  Lina Šimkevičienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25.  Ieva Keinienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26.  Jolanta Soiko  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27.  Neringa Pužienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28.  Virginija Bubnienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 DARBO TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Vita Jonėnienė  Tarybos pirmininkė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
2.  Irena Šmitaitė  Tarybos narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
3.  Rima Gricanova  Tarybos narė ir sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ATESTACIJOS KOMISIJA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Ramunė Šukienė  Komisijos pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” direktorė
2.  Gintarė Mikutaitė-Bogdan  Komisijos narė, Švietimo skyriaus deleguota   atstovė, Klaipėdos miesto savivaldybės   administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji   specialistė
3.  Romena Grigonienė  Komisijos narė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos deleguota atstovė
4.  Viktorija Auksorienė  Komisijos narė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” Įstaigos tarybos deleguota atstovė, ugdytinio mama
5.  Laima Radzevičienė  Komisijos narė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos deleguota atstovė

METODINĖ TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Stefa Steigvilienė  Tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja   ugdymui
2. Palmira Giedrienė  Tarybos narė, metodinės grupės „Priešmokyklinukas“ pirmininkė
3. Irena Šmitaitė  Tarybos narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
4. Angelė Dumčienė  Tarybos narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Rima Gricanova  Tarybos narė, metodinės grupės „Ikimokyklinukas“   pirmininkė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Stefa Steigvilienė  Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja   ugdymui
2.  Gintarė Mušinskienė  Komisijos narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3.  Modesta Stončiuvienė  Komisijos narė, logopedė
4.  Jolanta Vasiljevienė  Komisijos narė, priešmokyklinio ugdymo  mokytoja
5.  Valentina Skurichina  Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
6.  Milda Liutikienė  Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7.  Angelė Dumčienė  Komisijos narė, meninio ugdymo mokytoja
8.  Rūta Sušilovienė  Komisijos sekretorė

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS IR SOCIALINIO TINKLO PASKYROS ATNAUJINIMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Rūta Sušilovienė  Internetinės svetainės moderatorė, raštinės   administratorė
2.  Simona Petrauskė  Grupės narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
3.  Irena Šmitaitė  Grupės narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
4.  Laura Grišmanauskaitė  Socialinio tinklo „Facebook” paskyros   moderatorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
 5.  Stefa Steigvilienė  Grupės kuratorė ir koordinatorė, direktoriaus   pavaduotoja ugdymui

TĖVŲ TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Viktorija Auksorienė  Tarybos narė
2.  Simonavičius Aurimas  Tarybos narys
3.  Brigita Litvinaitė  Tarybos narė
4.  Ieva Baltramonaitė  Tarybos narė
5.  Eglė Vandzinskienė  Tarybos narė
6.  Aušra Budginienė  Tarybos narė
7.  Simona Volskė  Tarybos narė
8.  Salvija Lukoševičė  Tarybos narė
9.  Aušra Barauskė  Tarybos narė
10.  Olga Fabijonavičienė  Tarybos narė
11.  Indrė Ežerskienė  Tarybos narė

 

Apie įstaigos savivaldos institucijų veiklą plačiau žiūrėti „Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ NUOSTATAI (žr. Administracinė informacija)

 

Skip to content