ĮSTAIGOS TARYBA


Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos 
1. Simona Petrauskė Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
2. Ieva Kubilienė Pirmininko pavaduotoja, tėvų tarybos atstovė
3. Stefa Steigvilienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
4. Romena Grigonienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Vaida Lūžienė Narė, tėvų atstovė
6. Gintarė Pleskevičiūtė Narė, tėvų atstovė
7. Jelena Oržakovskaja Narė, sandėlininkė
8. Gražina Pareigienė Narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
9. Rūta Sušilovienė Narė, raštinės administratorė, komisijos sekretorė

MOKYTOJŲ TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Stefa Steigvilienė  Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.  Laima Baranauskaitė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, raštinės   administratorė
3.  Gintarė Mušinskienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
4.  Palmira Giedrienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
5.
6.  Daiva Aleksandrovienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
7.  Jūratė Navickienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
8.  Modesta Stončiuvienė  Narė, logopedė 
9.  Irena Šmitaitė   Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
10.  Birutė Kenzgailė  Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
11.  Audronė Gafarovienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12.  Romena Grigonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13.  Simona Petrauskė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14.  Valentina Skurichina  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15.  Dalia Kilinskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16.  Jolanta Vasiljevienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
17.  Renata Krizonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
18.  Aida Viršilienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
19.  Milda Liutikienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20.  Rima Gricanova  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
21.  Nijolė Rudavičienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22.  Indra Kasiliauskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23.  Lilija Jankauskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24.  Akvilė Strumylaitė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
25.  Ilona Virbašienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26.  Laura Grišmanauskaitė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
27.  Lina Šimkevičienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28.  Vaida Lūžienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29.  Angelė Dumčienė  Narė, meninio ugdymo mokytoja

 DARBO TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Vita Jonėnienė  Komisijos pirmininkė
2.  Irena Šmitaitė  Sekretorė, neformaliojo ugdymo mokytoja
3.  Jolanta Vasiljevienė  Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ATESTACIJOS KOMISIJA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Ramunė Šukienė  Komisijos pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” direktorė
2.
3.  Ieva Minelgienė  Komisijos narė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
4.  Valentina Skurichina  Komisijos narė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis” ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
5.  Gintarė Pleskevičiūtė  Komisijos narė, Klaipėdos lopšelio-darželio  „Berželis” Įstaigos tarybos atstovė, ugdytinio mama

METODINĖ TARYBA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Stefa Steigvilienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Palmira Giedrienė Narė, metodinės grupės „Priešmokyklinukas“ pirmininkė
3. Irena Šmitaitė Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
4. Angelė Dumčienė Narė, meninio ugdymo mokytoja
5. Audronė Gafarovienė Narė, metodinės grupės „Ikimokyklinukas“ pirmininkė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Stefa Steigvilienė  Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2.  Gintarė Mušinskienė  Komisijos pirmininko pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3.  Jolanta Vasiljevienė  Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4.  Valentina Skurichina  Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5.  Modesta Stončiuvienė  Komisijos narė, logopedė
6. Milda Liutikienė  Komisijos narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
7. Angelė Dumčienė  Komisijos narė, meninio ugdymo mokytoja
 Rūta Sušilovienė  Komisijos sekretorė

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ


Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.  Ramunė Šukienė  Grupės koordinatorė, direktorė
2.  Stefa Steigvilienė  Grupės narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3.  Rūta Sušilovienė  Grupės moderatorė, raštinės administratorė

Apie įstaigos savivaldos institucijų veiklą plačiau žiūrėti „Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ NUOSTATAI (žr. Administracinė informacija)