ĮSTAIGOS TARYBA

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos 
1. Gitana Puškorienė Pirmininkė, tėvų atstovė
2. Gražina Pareigienė Sekretorė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja
3. Liucija Kuzmina Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Romena Grigonienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. Jelena Oržakovskaja Narė, sandėlininkė
6. Aušra Kripienė Narė, tėvų atstovė
7. Stefa Steigvilienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Birutė Maknavičienė  Pirmininkė, direktorė

2.

Laima Raimonda Baranauskaitė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, raštinės administratorė

3.

Stefa Steigvilienė  Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Gintarė Mušinskienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Palmira Giedrienė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

6.

Romena Grigonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Valentina Skurichina  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
8. Simona Petrauskė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
9. Liucija Kuzmina  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Dalia Kilinskienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Dalia Urbanavičienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
12. Audronė Gafarovienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
13.  Neringa Pociūtė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
14. Dovilė Mišeikienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
15. Virginija Bubnienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
16. Birutė Kenzgailė  Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
17.  Eglė Survilaitė  Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja
18. Irena Šmitaitė  Narė, neformaliojo ugdymo mokytoja
19. Jūratė Navickienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
20. Angelė Dumčienė  Narė, meninio ugdymo mokytoja
21. Vilma Klapatauskienė  Narė, logopedė 
22. Jolanta Vasiljevienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23. Renata Krizonienė  Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Aida Viršilienė Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

DARBO TARYBA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Dalia Urbanavičienė Pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Irena Šmitaitė Sekretorė, neformaliojo ugdymo mokytoja

3.

Nijolė Gavrilenko Narė, auklėtojo (mokytojo) padėjėja

 

ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Birutė Maknavičienė Pirmininkė, lopšelio-darželio direktorė

2.

Virginija Bubnienė Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė

3.

Stefanija Vancevičienė Steigėjo deleguota atstovė, švietimo skyriaus vyr. specialistė

4.

Palmira Giedrienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, auklėtoja metodininkė.

5.

 Daiva Aleksandrovienė Ugdytinio mama

METODINĖ TARYBA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Stefa Steigvilienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Palmira Giedrienė Narė, metodinės grupės „Priešmokyklinukas“ pirmininkė

3.

Irena Šmitaitė Narė, metodinės grupės „Ikimokyklinukas“ pirmininkė

4.

Angelė Dumčienė Narė, meninio ugdymo mokytoja

5.

Gintarė Mušinskienė Sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Stefa Steigvilienė Pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Dovilė Mišeikienė Pavaduotoja, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Gintarė Mušinskienė Narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Valentina Skurichina Narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

5.

Vilma Klapatauskienė Narė, logopedė

 6.

Rūta Sušilovienė Komisijos sekretorė, raštinės administratorė

ĮSTAIGOS INTERNETINĖS SVETAINĖS NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Birutė Maknavičienė Darbo grupės vadovė, direktorė

2.

Stefa Steigvilienė Narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Rūta Sušilovienė Narė, raštinės administratorė

Apie įstaigos savivaldos institucijų veiklą plačiau žiūrėti „Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ nuostatai