2019 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” 2019 M. NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ ,VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) PLANAS parsisiųsti PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIO) 2019 M. PLANO TVIRTINIMO parsisiųsti PDF formatu

METINĖ ATASKAITA Atn-3 FORMA už 2018 m. parsisiųsti PDF formatu

2018 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” 2018 M. NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ ,VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) PLANAS parsisiųsti MC Word formatu

ĮSAKYMAS DĖL NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIO) 2018 M. PLANO TVIRTINIMO parsisiųsti PDF formatu


2017 metai

METINĖ ATASKAITA Atn-3 FORMA UŽ 2017 M. peržiūrėti PDF formatu

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO peržiūrėti PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTOS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAUS SKYRIMO peržiūrėti PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS CVP IS PRIEMONĖMIS PIRKIMŲ VYKDYMĄ peržiūrėti PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO peržiūrėti PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS CVP IS PRIEMONĖMIS PIRKIMŲ VYKDYMĄ peržiūrėti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” 2017 M. NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ ,VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) PLANAS parsisiųsti MC World formatu

ĮSAKYMAS DĖL NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIO) PLANO 2017 M. TVIRTINIMO parsisiųsti PDF formatu


2016 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” METINĖ ATASKAITA At-6 tipinė forma parsisiųsti PDF formatu

2016 METŲ   L/D “BERŽELIS” NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ ,VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS ) PLANAS parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS  2016-01-18 D. NR.V-3 (DĖL NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORIENTACINIO PLANO PATVIRTINIMO parsisiųsti .PDF formatu


2015 metai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2015 M. parsisiųsti .PDF formatu

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2015-05-18 parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2015 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO PAKEITIMO 2015 m. gegužės 18 d. Nr. V-3 parsisiųsti ADOBE .PDF formatu

PRIEDAI PRIE KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 2015-05-18 parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“  VYKDANT PIRKIMĄ SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS APKLAUSOS BŪDU CVP  IS PRIEMONĖMIS parsisiųsti MS Word formatu

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI (APKLAUSOS BŪDU) 2015 M. parsisiųsti RAR formatu

 SKELBIMAI APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ parsisiųsti MS Word formatu

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

parsisiųsti MS Word formatu     

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

parsisiųsti PDF formatu