2021 metai

METINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 


2019 metai

NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) 2019 M. PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2019 M. PLANO TVIRTINIMO

METINĖ ATASKAITA  ATN-3 FORMA UŽ 2018 M.


2018 metai

NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) 2018 M. PLANAS

įsakymas dėl numatomų pirkti prekių, vykdyti paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (orientacinio) 2018 m. plano tvirtinimo