2023 M. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) PLANAS

METINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 

NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) 2019 M. PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2019 M. PLANO TVIRTINIMO

METINĖ ATASKAITA  ATN-3 FORMA UŽ 2018 M.

NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) 2018 M. PLANAS

įsakymas dėl numatomų pirkti prekių, vykdyti paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (orientacinio) 2018 m. plano tvirtinimo