2019 metai

NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) 2019 M. PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2019 M. PLANO TVIRTINIMO

METINĖ ATASKAITA  ATN-3 FORMA UŽ 2018 M.

2018 metai

NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) 2018 M. PLANAS

įsakymas dėl numatomų pirkti prekių, vykdyti paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (orientacinio) 2018 m. plano tvirtinimo


2017 metai

METINĖ ATASKAITA  ATN-3 FORMA UŽ 2017 M.

DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTOS MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAUS SKYRIMO

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS CVP IS PRIEMONĖMIS PIRKIMŲ VYKDYMĄ

ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS CVP IS PRIEMONĖMIS PIRKIMŲ VYKDYMĄ

2017 M. NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIO) PLANO 2017 M. TVIRTINIMO


2016 metai

METINĖ 2016 M. ATASKAITA  AT-6 TIPINĖ FORMA 

2016 m. NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) PLANAS

ĮSAKYMAS DĖL ORIENTACINIO PLANO PATVIRTINIMO


2015 metai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2015 M.

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

ĮSAKYMAS DĖL 2015 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO PAKEITIMO

PRIEDAI PRIE SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 2015-05-18

ĮSAKYMAS DĖL SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ  APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI (APKLAUSOS BŪDU) 2015 M.

 SKELBIMAI APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ    

SKELBIMAS APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ