DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2018 M.

parsisiųsti PDF formatu


DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2017 METAIS

parsisiųsti MS World formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMA

parsisiųsti MS Word formatu

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR 2016 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO

parsisiųsti PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL  KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO 2017-01-19 Nr. V-08

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” 2017-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

parsisiųsti MSWord formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA.
parsisiųsti MS Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2016-2017 M.
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2015 M.
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LAIMOS BARANAUSKAITĖS SKYRIMO ATSAKINGA UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
parsisiųsti Adobe .PDF formatu