KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 PROGRAMA 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 M. PROGRAMA

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2018 M.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LAIMOS BARANAUSKAITĖS SKYRIMO ATSAKINGA UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ