INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO VIDINIU KANALU TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 m. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMA 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

ATASKAITA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS

PRANEŠIMO FORMA APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ

PRANEŠIMAS APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS

ATMINTINĖ SUSIDŪRUS SU KORUPCIJA

ĮSAKYMAS „DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ PATVIRTINIMO”

ĮSAKYMAS „DĖL LAIMOS BARANAUSKAITĖS SKYRIMO ATSAKINGA UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ”

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 m. PROGRAMA