KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 PROGRAMA 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019-2021 M. PROGRAMA

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LAIMOS BARANAUSKAITĖS SKYRIMO ATSAKINGA UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ