KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 M. PROGRAMA

parsisiųsti

Klaipėdos lopšelio-darželio “Berželis” korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programos priemonių planas

atsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio “Berželis” korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programa

atsisiųsti MS Word formatu

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2018 M.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL LAIMOS BARANAUSKAITĖS SKYRIMO ATSAKINGA UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ
parsisiųsti Adobe .PDF formatu