PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS  2020-2021 M. M.  

 Eil.

Nr.

Vardas, pavardė  Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigos Grupė, kurioje dirba
1. Birutė Maknavičienė Aukštasis Mokytojas metodininkas

II vadybinė kategorija

Direktorė
2. Stefa Steigvilienė Aukštasis Mokytojas metodininkas

II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Angelė Dumčienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Meninio ugdymo mokytoja Visos grupės
4. Vilma Klapatauskienė Aukštasis Logopedas metodininkas Logopedė Visos grupės
5. Liucija Kuzmina Aukštesnysis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kodėlčiukai“
6. Gintarė Mušinskienė Aukštesnysis Mokytojas metodininkas Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Gudručiai“
7. Valentina Skurichina Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Saulės zuikučiai“
8. Romena Grigonienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spindulėliai“
9. Palmira Giedrienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Girinukai“
10. Irena Šmitaitė Aukštasis Mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo mokytoja Visos grupės
11. Jūratė Navickienė Aukštasis Pradinių klasių vyresnysis mokytojas Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  “Gudručiai”
12. Dalia Kilinskienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Trys švieselės“
13. Audronė Gafarovienė Aukštasis

 

Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Smalsučiai“
14. Birutė Kenzgailė Aukštasis Mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo mokytoja Visos grupės
15. Dalia Urbanavičienė Aukštasis Vyresnysis mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spalviukai“
16. Virginija Bubnienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Pasakučiai“
17. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Vyresnysis mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Strakaliukai”
18. Simona Petrauskė Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kodėlčiukai“
19. Neringa Pužienė Aukštasis  Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Siuvinukai”

ir „Trys švieselės“

20. Milda Liutikienė Nebaigtas aukštasis Ikimokyklinio  ugdymo  mokytoja „Strakaliukai”
21. Danguolė Blinstrubienė Aukštesnysis Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Pasakučiai”
22. Jolanta Vasiljevienė Aukštasis  Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Siuvinukai”
23. Daiva Aleksandrovienė Aukštasis  Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Girinukai” ir „Gudručiai”
24. Renata Krizonienė Aukštasis Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spalviukai” ir „Smalsučiai”
25. Aida Viršilienė Aukštasis  Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  „Spindulėliai”
26. Ingrida Urbonienė Nebaigtas aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Saulės zuikučiai”

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2020-2021 M.M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybės pavadinimas Užimamo etato dydis
1. Nadežda Šaulienė Spec. vidurinis Direktoriaus pavaduotoja,

skalbinių prižiūrėtoja

1,0

0,5

2. Daiva Žemgulytė Aukštasis Specialistė 1,00
3. Rūta Sušilovienė Aukštasis Raštinės administratorė,

minkšto inventoriaus sandėlininkė

0,75

0,25

4. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Raštinės administratorė 0,25
5. Jelena Oržakovskaja Spec. vidurinis Sandėlininkė (maisto), darbininkė (virtuvės) 0,75

0,25

6. Nijolė Kovaliova Spec. vidurinis Virėja 1,0
7. Adelė Bučienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
8. Liudmila Rėbždienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
9. Alma Survilienė Spec. vidurinis Virėja (laikinai) 1,0
10. Janina Mažonaitė Spec. vidurinis Darbininkė (virtuvės) 0,75
11. Danutė Šimkevičienė Spec. vidurinis Kiemsargė, valytoja 1,0
12. Tatjana Amfimova Vidurinis Valytoja 1
13. Vaida Kubilienė Spec. vidurinis Mokytojo padėjėja 0,5
14. Janina Jokubauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
15. Kristina Jurevičienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
16. Marija Šeškauskienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
17. Gražina Pareigienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
18. Regina Dargienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
19. Milda Šeškauskaitė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
20. Danutė Žilinskienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
21. Irena Mockienė Aukštasis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
22. Roma Lukauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
23. Nijolė Gavrilenko Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
24. Vita Jonėnienė Aukštasis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
25. Laima Vidmantienė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
26. Jelena Verchoturova Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 0,43
27. Jūratė Gedminienė Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 0,43
28. Rimantas Kazakauskis Spec. vidurinis Darbininkas 0,5
29. Juozas Atkočaitis Spec. vidurinis Darbininkas 1,0
30. Bronius Šimkevičius Vidurinis Kiemsargis 0,7

 

__________________________