PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS  2018-2019 M. M.  

 Eil.

Nr.

Vardas, pavardė  Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigos Grupė, kurioje dirba
1. Birutė Maknavičienė Aukštasis II vadybinė kategorija Direktorė
2. Stefa Steigvilienė Aukštasis II vadybinė kategorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Angelė Dumčienė Aukštasis Vyresniojo muzikos mokytojo vadovo k. k. Meninio ugdymo mokytoja Visos grupės
4. Vilma Klapatauskienė Aukštasis Logopedo metodininko k. k. Logopedė Visos grupės
5. Liucija Kuzmina Aukštesnysis Auklėtojo  metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kodėlčiukai“ 3-4  m.
6. Gintarė Mušinskienė Aukštesnysis Auklėtojo-metodininko k.k. Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Gudručiai“

6–7 m.

7. Valentina Skurichina Aukštasis Auklėtojo  metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Saulės zuikučiai“ 1,5–3 m.
8. Romena Grigonienė Aukštasis Vyresniojo auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spindulėliai“  1,5–3 m.
9. Palmira Giedrienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Girinukai“

6-7 m.

10. Irena Šmitaitė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Visos grupės
11. Janina Čibotar Aukštesnysis Auklėtojo metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Siuvinukai“

5-6 m.

12. Dalia Kilinskienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Trys švieselės“ 3-4 m.
13. Audronė Gafarovienė Aukštasis

 

Auklėtojo metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Smalsučiai“

3–5 m.

14. Birutė Kenzgailė Aukštasis Auklėtojo metodininko  k. k. Neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja Visos grupės
15. Dalia Urbanavičienė Aukštasis Vyresniojo auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spalviukai“

4-5 m.

16. Dovilė Mišeikienė Aukštasis Auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Strakaliukai“ 4-5 m.
17. Virginija Bubnienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Pasakučiai“

4-5 m.

18. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Vyr. auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Strakaliukai” 4-5 m.
19. Simona Jokubaitienė Aukštasis  Auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kodėlčiukai“ 3-4 m.
20. Neringa Pociūtė Nebaigtas aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spindulėliai”

1,5-3 m.

„Trys švieselės“ 3-4 m.

21. Ramutė Eidukienė Aukštasis Auklėtojo k.k. Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Girinukai“ ir „Gudručiai“

6-7 m.

22. Danguolė Blinstrubienė Aukštesnysis Auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Saulės zuikučiai” 1,5-3 m.

„Pasakučiai” 4-5 m.

23. Jolanta Vasiljevienė Nebaigtas aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Siuvinukai” 5-6 m.
24. Renata Krizonienė Aukštasis Auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja “Strakaliukai” 4-5 m., “Spalviukai”5-6 m.

 

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2018-2019 M.M.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybės pavadinimas Užimamo etato dydis
1. Nadežda Šaulienė Spec. vidurinis Direktoriaus pavaduotoja,

skalbinių prižiūrėtoja

1,0

0,5

2. Daiva Žemgulytė Aukštasis Specialistė 1,00
3. Rūta Sušilovienė Aukštasis Raštinės administratorė 0,75
4. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Raštinės administratorė 0,25
5. Jelena Oržakovskaja Spec. vidurinis Sandėlininkė, darbininkė (virtuvės) 1,0
6. Nijolė Kovaliova Spec. vidurinis Virėja 1,0
7. Adelė Bučienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
8. Liudmila Rėbždienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
9. Danutė Šimkevičienė Spec. vidurinis Kiemsargė, valytoja 1,0
10. Tatjana Amfimova Vidurinis Kiemsargė, valytoja 1,25
11. Vaida Kubilienė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja 0,4
12. Janina Jokubauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
13. Kristina Jurevičienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
14. Marija Šeškauskienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
15. Gražina Pareigienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
16. Regina Dargienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
17. Aldona Vengalytė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
18. Danutė Žilinskienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
19. Albina Kinderaitė Vidurinis Auklėtojo padėjėja,

sandėlininkė

1,0

0,25

20. Roma Lukauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
21. Nijolė Gavrilenko Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
22. Vita Jonėnienė Aukštasis Auklėtojo padėjėja 1,0
23. Ingrida Urbonienė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
24. Rimantas Kazakauskis Spec. vidurinis Darbininkas 0,5
25. Juozas Atkočaitis Spec. vidurinis Darbininkas 1,0
26. Janina Mažonaitė Spec. vidurinis Darbininkė (virtuvės) 0,75
27. Alma Survilienė Spec. vidurinis Virėja (laikinai) 1,0

 

__________________________