PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS  2019-2020 M. M.  

 Eil.

Nr.

Vardas, pavardė  Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigos Grupė, kurioje dirba
1. Birutė Maknavičienė Aukštasis II vadybinė kategorija Direktorė
2. Stefa Steigvilienė Aukštasis II vadybinė kategorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Angelė Dumčienė Aukštasis Vyresniojo muzikos mokytojo vadovo k. k. Meninio ugdymo mokytoja Visos grupės
4. Vilma Klapatauskienė Aukštasis Logopedo metodininko k. k. Logopedė Visos grupės
5. Liucija Kuzmina Aukštesnysis Auklėtojo  metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kodėlčiukai“
6. Gintarė Mušinskienė Aukštesnysis Auklėtojo-metodininko k.k. Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Gudručiai“
7. Valentina Skurichina Aukštasis Auklėtojo  metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Saulės zuikučiai“
8. Romena Grigonienė Aukštasis Vyresniojo auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spindulėliai“
9. Palmira Giedrienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Girinukai“
10. Irena Šmitaitė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Neformaliojo ugdymo mokytoja Visos grupės
11. Jūratė Navickienė Aukštasis Vyresniojo pradinių klasių mokytojo k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Strakaliukai“
12. Dalia Kilinskienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Trys švieselės“
13. Audronė Gafarovienė Aukštasis

 

Auklėtojo metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Smalsučiai“
14. Birutė Kenzgailė Aukštasis Auklėtojo metodininko  k. k. Neformaliojo ugdymo mokytoja Visos grupės
15. Dalia Urbanavičienė Aukštasis Vyresniojo auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spalviukai“
16. Dovilė Mišeikienė Aukštasis Auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Strakaliukai“
17. Virginija Bubnienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Pasakučiai“
18. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Vyr. auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Strakaliukai”
19. Simona Petrauskė Aukštasis  Vyr. auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kodėlčiukai“
20. Neringa Pociūtė Nebaigtas aukštasis  Auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spindulėliai”

ir „Trys švieselės“

21. Eglė Survilaitė Aukštasis Pedagogo profesinė k. Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Girinukai“ ir „Gudručiai”
22. Danguolė Blinstrubienė Aukštesnysis Auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Pasakučiai”
23. Jolanta Vasiljevienė Nebaigtas aukštasis  – Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Siuvinukai”
24. Renata Krizonienė Aukštasis Auklėtojo k. k. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja “Spalviukai” ir “Smalsučiai “
25. Aida Viršilienė Aukštasis  – Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Visos grupės

 

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2019-2020 M.M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybės pavadinimas Užimamo etato dydis
1. Nadežda Šaulienė Spec. vidurinis Direktoriaus pavaduotoja,

skalbinių prižiūrėtoja

1,0

0,5

2. Daiva Žemgulytė Aukštasis Specialistė 1,00
3. Rūta Sušilovienė Aukštasis Raštinės administratorė

Sandėlininkė

0,75

0,25

4. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Raštinės administratorė 0,25
5. Jelena Oržakovskaja Spec. vidurinis Sandėlininkė, darbininkė (virtuvės) 0,75

0,25

6. Nijolė Kovaliova Spec. vidurinis Virėja 1,0
7. Adelė Bučienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
8. Liudmila Rėbždienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
9. Danutė Šimkevičienė Spec. vidurinis Kiemsargė, valytoja 1,0
10. Tatjana Amfimova Vidurinis Kiemsargė, valytoja 1,25
11. Vaida Kubilienė Spec. vidurinis Mokytojo padėjėja 0,5
12. Janina Jokubauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
13. Kristina Jurevičienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
14. Marija Šeškauskienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
15. Gražina Pareigienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
16. Regina Dargienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
17. Aldona Vengalytė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
18. Danutė Žilinskienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
19. Irena Mockienė Aukštasis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
20. Roma Lukauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
21. Nijolė Gavrilenko Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
22. Vita Jonėnienė Aukštasis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
23. Ingrida Urbonienė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 0,43
24. Rimantas Kazakauskis Spec. vidurinis Darbininkas 0,5
25. Juozas Atkočaitis Spec. vidurinis Darbininkas 1,0
26. Janina Mažonaitė Spec. vidurinis Darbininkė (virtuvės) 0,75
27. Alma Survilienė Spec. vidurinis Virėja (laikinai) 1,0

 

__________________________