PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS  2019-2020 M. M.  

 Eil.

Nr.

Vardas, pavardė  Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigos Grupė, kurioje dirba
1. Birutė Maknavičienė Aukštasis Mokytojas metodininkas

II vadybinė kategorija

Direktorė
2. Stefa Steigvilienė Aukštasis Mokytojas metodininkas

II vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Angelė Dumčienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Meninio ugdymo mokytoja Visos grupės
4. Vilma Klapatauskienė Aukštasis Logopedas metodininkas Logopedė Visos grupės
5. Liucija Kuzmina Aukštesnysis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kodėlčiukai“
6. Gintarė Mušinskienė Aukštesnysis Mokytojas metodininkas Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Gudručiai“
7. Valentina Skurichina Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Saulės zuikučiai“
8. Romena Grigonienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spindulėliai“
9. Palmira Giedrienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Girinukai“
10. Irena Šmitaitė Aukštasis Mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo mokytoja Visos grupės
11. Jūratė Navickienė Aukštasis Pradinių klasių vyresnysis mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Strakaliukai“
12. Dalia Kilinskienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Trys švieselės“
13. Audronė Gafarovienė Aukštasis

 

Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Smalsučiai“
14. Birutė Kenzgailė Aukštasis Mokytojas metodininkas Neformaliojo ugdymo mokytoja Visos grupės
15. Dalia Urbanavičienė Aukštasis Vyresnysis mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spalviukai“
16. Virginija Bubnienė Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Pasakučiai“
17. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Vyresnysis mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Strakaliukai”
18. Simona Petrauskė Aukštasis Mokytojas metodininkas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kodėlčiukai“
19. Neringa Pociūtė Nebaigtas aukštasis  Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Spindulėliai”

ir „Trys švieselės“

20. Eglė Survilaitė Aukštasis Pedagogas Priešmokyklinio  ugdymo  mokytoja „Girinukai“ ir „Gudručiai”
21. Danguolė Blinstrubienė Aukštesnysis Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Pasakučiai”
22. Jolanta Vasiljevienė Nebaigtas aukštasis  – Ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Siuvinukai”
23. Donata Apanavičiūtė Nebaigtas aukštasis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Renata Krizonienė Aukštasis Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja “Spalviukai” ir “Smalsučiai “
25. Aida Viršilienė Aukštasis  Mokytojas Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Visos grupės

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2019-2020 M.M.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybės pavadinimas Užimamo etato dydis
1. Nadežda Šaulienė Spec. vidurinis Direktoriaus pavaduotoja,

skalbinių prižiūrėtoja

1,0

0,5

2. Daiva Žemgulytė Aukštasis Specialistė 1,00
3. Rūta Sušilovienė Aukštasis Raštinės administratorė

Sandėlininkė

0,75

0,25

4. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Raštinės administratorė 0,25
5. Jelena Oržakovskaja Spec. vidurinis Sandėlininkė, darbininkė (virtuvės) 0,75

0,25

6. Nijolė Kovaliova Spec. vidurinis Virėja 1,0
7. Adelė Bučienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
8. Liudmila Rėbždienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
9. Danutė Šimkevičienė Spec. vidurinis Kiemsargė, valytoja 1,0
10. Tatjana Amfimova Vidurinis Kiemsargė, valytoja 1,25
11. Vaida Kubilienė Spec. vidurinis Mokytojo padėjėja 0,5
12. Janina Jokubauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
13. Kristina Jurevičienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
14. Marija Šeškauskienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
15. Gražina Pareigienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
16. Regina Dargienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
17. Aldona Vengalytė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
18. Danutė Žilinskienė Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
19. Irena Mockienė Aukštasis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
20. Roma Lukauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
21. Nijolė Gavrilenko Vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
22. Vita Jonėnienė Aukštasis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
23. Ingrida Urbonienė Spec. vidurinis Auklėtojo (mokytojo) padėjėja 1,0
24. Rimantas Kazakauskis Spec. vidurinis Darbininkas 0,5
25. Juozas Atkočaitis Spec. vidurinis Darbininkas 1,0
26. Janina Mažonaitė Spec. vidurinis Darbininkė (virtuvės) 0,75
27. Alma Survilienė Spec. vidurinis Virėja (laikinai) 1,0

 

__________________________