PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS  2017-2018 M. M.  

 Eil.

Nr.

Vardas, pavardė  Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigos Grupė, kurioje dirba
1. Birutė Maknavičienė Aukštasis II vadybinė kategorija Direktorė
2. Stefa Steigvilienė Aukštasis II vadybinė kategorija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Angelė Dumčienė Aukštasis Vyresniojo muzikos mokytojo vadovo k. k. Meninio ugdymo mokytoja Visos grupės
4. Vilma Klapatauskienė Aukštasis Logopedo metodininko k. k. Logopedė Visos grupės
5. Liucija Kuzmina Aukštesnysis Auklėtojo  metodininko k. k. Auklėtoja „Kodėlčiukų“ gr. 5-6 m.
6. Gintarė Mušinskienė Aukštesnysis Vyresniojo auklėtojo k. k. Priešmokyklinio  ugdymo  pedagogė „Gudručių“ gr. 6–7 m.
7. Valentina Skurichina Aukštasis Auklėtojo  metodininko k. k. Auklėtoja „Saulės zuikučių“ gr. 2–3 m.
8. Romena Grigonienė Aukštasis Vyresniojo auklėtojo k. k. Auklėtoja „Spindulėlių“ gr. 1,5–3 m.
9. Palmira Giedrienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Priešmokyklinio  ugdymo  pedagogė „Girinukų“ gr. 6–7 m.
10. Dalia Butkienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Auklėtoja „Spalviukų“ gr. 4–5 m.
11. Irena Šmitaitė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Auklėtoja „Spindulėlių“ gr. 1,5-3 m., „Siuvinukų“ gr. 4-5 m.
12. Janina Čibotar Aukštesnysis Auklėtojo metodininko k. k. Auklėtoja „Siuvinukų“ gr. 4-5 m.
13. Dalia Kilinskienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Auklėtoja „Trijų švieselių“ gr. 5-6 m.
14. Audronė Gafarovienė Aukštasis

 

Auklėtojo metodininko k. k. Auklėtoja „Smalsučių“ gr. 3–6 m.
15. Birutė Kenzgailė Aukštasis Auklėtojo metodininko  k. k. Auklėtoja, neformaliojo ugdymo pedagogė „Strakaliukų“ gr. 3-4 m., „Smalsučių” gr. 3-6 m., „Trijų švieselių“ gr.   5-6 m.
16. Dalia Urbanavičienė Aukštasis Vyresniojo auklėtojo k. k. Auklėtoja „Spalviukų“ gr. 4-5 m., „Smalsučių” gr. 3-6 m.
17. Dovilė Mišeikienė Aukštasis Auklėtojo k. k. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja „Strakaliukų“ gr. 3-4 m., „Gudručių” gr. 6-7 m.
18. Virginija Bubnienė Aukštasis Auklėtojo metodininko k. k. Auklėtoja „Pasakučių“ gr. 3-4 m.
19. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Auklėtojo k. k. Auklėtoja „Spindulėlių“ gr. 1,5-3 m., „Saulės zuikučių“ gr. 2–3 m., „Pasakučių“ gr. 3-4 m.
20. Simona Jokubaitienė Aukštasis  Auklėtojo k. k. Auklėtoja „Saulės zuikučių“ gr.  2–3 m.

„Kodėlčiukų“ gr. 5-6 m.

21. Neringa Pociūtė Vidurinis Auklėtoja “Spindulėlių” gr. 1,5-3 m.

„Strakaliukų“ gr. 3-4 m.

22. Ramutė Eidukienė Aukštasis Auklėtojo k.k. Auklėtoja,

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

„Girinukų“ gr. 6-7 m., „Pasakučių“ gr. 3-4 m.
23. Danguolė Blinstrubienė Aukštesnysis Auklėtojo k. k. Auklėtoja “Strakaliukų” gr.

 

 

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2017-2018 M.M.

Eil.Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybės pavadinimas Užimamo etato dydis
1. Nadežda Šaulienė Spec. vidurinis Direktoriaus pavaduotoja,

skalbinių prižiūrėtoja

1,0

0,5

2. Daiva Žemgulytė Aukštasis Specialistė 1,00
3. Rūta Sušilovienė Aukštasis Raštinės administratorė 0,75
4. Laima Raimonda Baranauskaitė Aukštasis Raštinės administratorė 0,25
5. Jelena Oržakovskaja Spec. vidurinis Sandėlininkė, darbininkė (virtuvės) 1,0
6. Nijolė Kovaliova Spec. vidurinis Virėja 1,0
7. Adelė Bučienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
8. Liudmila Rėbždienė Spec. vidurinis Virėja 1,0
9. Danutė Šimkevičienė Spec. vidurinis Kiemsargė, valytoja 1,0
10. Tatjana Amfimova Vidurinis Kiemsargė, valytoja 1,25
11. Vaida Kubilienė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja 0,4
12. Janina Jokubauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
13. Kristina Jurevičienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
14. Marija Šeškauskienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
15. Gražina Pareigienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
16. Regina Dargienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
17. Aldona Vengalytė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
18. Danutė Žilinskienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
19. Albina Kinderaitė Vidurinis Auklėtojo padėjėja,

sandėlininkė

1,0

0,25

20. Irena Gedvilienė Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
21. Roma Lukauskienė Spec. vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
22. Nijolė Gavrilenko Vidurinis Auklėtojo padėjėja 1,0
23. Vita Jonėnienė Aukštasis Auklėtojo padėjėja 1,0
24. Rimantas Kazakauskis Spec. vidurinis Darbininkas 0,5
25. Juozas Atkočaitis Spec. vidurinis Darbininkas 1,0
26. Janina Mažonaitė Spec. vidurinis Darbininkė (virtuvės) 0,75
27. Alma Survilienė Spec. vidurinis Virėja (laikinai) 1,0

 

__________________________