DARBUOTOJAI


Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Berželis” patvirtinti 54,75 etatai, iš jų 28 – pedagoginių darbuotojų, 26,75 – nepedagoginių darbuotojų.