VYKDOMI PROJEKTAI 2022 METAIS


Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminas Rezultatas
1. Projektinės veiklos organizavimas:     Inovatyvių metodų ir priemonių taikymas, gerinant ugdymo kokybę
1.1. Pilietiškumo ugdymo  projektas „Lietuva – mūsų širdyse“ „Girinukų“ ir „Gudručių“ gr.,  meninio ugdymo mokytojai Vasaris-kovas Organizuotas renginys, naudojant skaitmenines ugdymo priemones ir nuotolinio darbo platformas
1.2. „Saugokime savo žydrąją planetą“, skirtas Žemės dienai „Girinukų“ gr. mokytojai Kovas Aktyviųjų ugdymo metodų taikymas, įtraukiant šeimas
1.3. Prevencinis saugaus eismo projektas „Saugau save – saugau kitus…“ „Trijų švieselių“, „Pasakučių“ ir „Gudručių“ grupių mokytojai Balandis Dalyvauja 5 grupių vaikai, organizuotas susitikimas su kelių policijos atstovais.
1.4. Socialinės atsakomybės patyriminio ugdymo projektas „Sodinčius“ Grupių mokytojai Kovas-rugsėjis Patyriminis ugdymas ir komandinio darbo rezultatų aptarimas
1.5. Prevencinis kalbos ugdymo  projektas „Ploju delnukais – kalbu sakinukais“ Logopedė, „Strakaliukų“ gr. mokytojai Vasaris-gegužė Bendradarbiavimu grįstas ugdymas: formos ir galimybės.
1.6. Prevencinis kalbinių įgūdžių projektas „Kalbos takeliu“ „Kodėlčiukų“ gr. mokytojai ir logopedė Rugsėjis -gruodis Sėkmingo bendradarbiavimo nauda ugdymo kokybei.
1.7. Edukacinis projektas „Matau, glostau ir liečiu, taip skaičiukus atrandu“ „Gudručių“ ir „Strakaliukų“ gr. mokytojai Spalis Patyriminis ugdymas, kolegialiai bendraujant su kitos grupės komandomis.
1.8. Sveikatos kompetencijos projektas „Basos kojytės“ „Girinukų“ gr. ir neformaliojo ugdymo mokyt. Birželis Inovatyvių metodų taikymas,  įtraukiant į bendrą veiklą tėvelius
1.8. Pažintinis projektas „Draugystės keliu“ „Strakaliukų“ gr. mokytojai Lapkritis Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais privalumai.
1.9. Pažintinis projektas „Mano gražiausia smėlio pilis“ „Siuvinukų“ gr. mokytojai gegužė Išbandys smėlio ir jūros teigiamą įtaką emocinei ir fizinei sveikatai.
2. Renginiai, skirti Klaipėdos 770 metų jubiliejui Darbo grupė 03-06 Sutelkta visa bendruomenė paminėti gimtojo miesto jubiliejų, skatinant vaikus saugoti, tausoti ir mylėti savo aplinką, žmones, istorines vertybes.
2.1. Respublikinė kūrybinių darbų fotografijų paroda „Plauk, laiveli, į Klaipėdos uostą“. „Spalviukų“ gr. mokytojai kovas
2.2. Edukacinė išvyka į Klaipėdos senamiestį „Klaipėdos skulptūros“ Priešmokyklinių grupių mokytojai Kovas
2.3. Kūrybinių darbų paroda su socialiniais partneriais „Nerk, žuvele, nešk žinelę“ „Gudručių“, „Saulės zuikučių“ gr. ir neformaliojo ugdymo mokytojai Balandis
2.4. Tvarios mados šou „Klaipėdos undinėlė“. Renginių organizavimo grupė Birželio 1
2.5. Išvyka prie jūros „Smėlio ir vandens žaidimai“.“ Neformaliojo ugdymo mokytojai Gegužė