VYKDOMI PROJEKTAI 2023 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminas Rezultatas
1. Projektinės veiklos organizavimas Inovatyvių  metodų ir priemonių taikymas, gerinant ugdymo kokybę.
1.1. Prevencinis kalbinių įgūdžių projektas „Kalbos takeliu“. Logopedė Modesta S., Lilija J., Simona P. Sausis – gegužė Sėkmingo bendradarbiavimo nauda ugdymo kokybei įtraukiojo ugdymo kontekste.
1.2. Pažintinis edukacinis projektas su Kauno l.-d. „Vaikystė“– „Aš čia gyvenu“. Lina Š., Milda L. Vasaris Bendradarbiavimas su kito miesto ugdymo įstaiga, domėjimasis kitu miestu ir  bendraamžiais.
1.3. Sveikatos stiprinimo projektas „Basos kojytės“. Palmira G., Gintarė M. Kovas Gerosios patirties sklaida miesto pedagogams apie inovatyvių metodų taikymą,  įtraukiant į bendrą veiklą tėvelius.
1.4. Dalyvavimas respublikiniame projekte skirtame  Žemės dienai „Mūsų rankelės saugo žemelę“. Jolanta V., Vita V., meninio ugdymo mokytoja Angelė D. ir grupių mokytojai. Kovas Aktyviųjų ugdymo metodų taikymas, telkiant visą bendruomenę aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui.
1.5. Socialinės atsakomybės patyriminio ugdymo projektas „Sodinčius“. Grupių mokytojai Kovas – rugsėjis Patyriminis ugdymas ir komandinio darbo rezultatų aptarimas. Projektinių veiklų pristatymas. Kiekvieno vaiko įsitraukimas į aktyvias veiklas.
1.6. Pažintinis projektas su Kretingos lopšeliu-darželiu „Ąžuoliukas” „Mes – gamtos vaikai”. Lina Š., Milda L. Kovo 1 d. – 31 d. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais privalumai, siekiant gerinti ugdymo kokybę.
1.7. Pažintinis projektas „Draugystės keliu“. Milda L. Balandis Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais privalumai, siekiant gerinti ugdymo kokybę.
1.8. Ekologinis projektas skirtas tvaresnio pasaulio link „Būk atsakingas ir  madingas!“. Simona P., grupių mokytojai. Balandis Mažinti vartojimą, skatinti naudoti atsakingai. Dėvėta tekstilė atgims į pirkinių maišelį. Pasirinks įvairias technikas, puoš, dekoruos.
1.9. Prevencinis saugaus eismo  projektas „Eikim saugiai į darželį!“ Rima G., Dalia K., Aida V. Balandis Dalyvauja visos įstaigos grupių vaikai, organizuotas susitikimas su Kelių policijos atstovais. Įvairių gebėjimų vaikų įsitraukimas.
2. Pažintinis projektas su socialiniais partneriais „Vaikai vaikams“. Indra K. Balandis Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, palaikant ryšį kuriant bendrus projektus.
2.1. Socialinio projekto „Tvarkiukas“ pristatymas. Jolanta V. Gegužė Socialinių įgūdžių lavinimas priešmokyklinėje grupėje, tėvų įtrauktis.
2.2. Trumpalaikis projektas ankstyvajame amžiuje „Aš ir laikas. Diena ir naktis“. Valentina S. ir Ilona V. Spalis Patyriminio ugdymo privalumai, bendradarbiavimas su grupės vaikų tėvais.