ŽMOGAUS TEISIŲ ATMINTINĖ

TINKLALAPIO PRIVATUMO POLITIKA

BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

DĖL ATSAKINGO ASMENS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS KOORDINAVIMO KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ PASKYRIMO