Menu Close

Viešosios ir administracinės paslaugos


IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS


 • Grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus:
 • 2-3 metų ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse nuo 8 iki 15 vaikų.
 • 3-5 metų amžiaus ir priešmokyklinėse grupėse nuo 12 iki 20 vaikų.

LOGOPEDO PAGALBA


 • Kalbos sutrikimo diagnostika ir korekcija.
 • Ugdytinių tėvų (globėjų) prevencinis konsultavimas dėl kalbos sutrikimo pašalinimo.
 • Metodinių rekomendacijų rengimas.

Paslauga teikiama nemokamai.

Logopedė Modesta Stončiuvienė

Kontaktinis tel.  +37046 324277

El. p. logopedemodesta@gmail.com

Facebook paskyra – Logopedė Modesta

DARBO GRAFIKAS 2023-2024 M. M.

Laikas Kontaktinės valandos Konsultacijų valandos

mokytojams ir tėvams

PIRMADIENIS 8.00 – 12.00 val.
ANTRADIENIS 8.00 – 13.00 val. 13.00 – 14.00 val.
TREČIADIENIS 8.00 – 13.00 val. 13.00 – 14.00 val.
KETVIRTADIENIS 8.00 – 12.00 val. 12.00 – 13.00 val.
PENKTADIENIS 8.00 – 12.00 val.

 


VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO PAGALBA


 • vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena;
 • vertina vaiko asmens higienos įgūdžius;
 • vykdo sveikatos stiprinimo veiklas;
 • konsultuoja įstaigos darbuotojus, vaiko tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus) vaiko sveikatos stiprinimo klausimais;
 • organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, užsiėmimus vaikams sveikatos stiprinimo klausimais;
 • pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą;
 • konsultuoja darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą;
 • rengia dienos valgiaraštį-reikalavimą pagal perspektyvinį valgiaraštį;
 • esant reikalui organizuoja ir koordinuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktines priemones įstaigoje;
 • kalendoriniams metams rengia įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderina su įstaigos vadovu.

      Visuomenės sveikatos specialistė Kristina Žiliūtė

      El. p. berzelis@sveikatosbiuras.lt,

      Mob. +370690 37389.

 

Skip to content