Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“                   

Adresas: Mogiliovo g. 2, LT- 95202 Klaipėda,

El. paštas berzelis@balticum-tv.lt

Tel. (8 46) 32 42 77

Teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga

Steigėjas: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba

Institucijos grupė: neformaliojo švietimo mokykla

Institucijos tipas: lopšelis-darželis

Mokymosi kalba: lietuvių

Mokymo formos: dieninė

Paskirtis: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190436411