Nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 2  proc. GPM lopšeliui-darželiui „Berželis“.

2018 metais vaikų tėvelių, senelių, darbuotojų ir jų artimųjų dėka mūsų įstaigos paramos sąskaita buvo papildyta 1947.66 eurų. Iš paramos gautų lėšų buvo atnaujinti 9 grupių virtuvėlių baldai, įsigyti 2 nešiojami kompiuteriai grupėms, atnaujinta sporto salė, sumokėta ir dalyvauta projekte „Pasakyk pasauliui labas“. Tikimės ir kviečiame 2019 metais nelikti abejingais ir skirti 2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume ir ateityje kurti saugią, estetišką, modernią ir patrauklią edukacinę aplinką vaikučiams.

 Dėkojame Jums.
GALIMYBĖ SUTEIKTI 2 PROCENTŲ PARAMĄ

Nuo 2003 metų sausio 1 dienos kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, sumokėjęs pajamų mokestį, gali suteikti paramą, nustatytą GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO įstatymu Nr. IX-1007.

Pagal šio Įstatymo 34 straipsnį valstybinė mokesčių inspekcija nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams) pasibaigus, privalo pravesti Lietuvos įstaigoms ir organizacijoms, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turinčioms teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, kurią gyventojas sumokėjo per kalendorinius metus.

  • Paramą galima suteikti šioms Lietuvoje įregistruotoms, paramos gavėjo statusą turinčioms įstaigoms ir organizacijoms:
  • Paramos ir labdaros fondams
  • Biudžetinėms įstaigoms (mūsų lopšelis-darželis ,,Berželis” yra biudžetinė įstaiga, galinti gauti šią paramą), jos sąskaita Šiaulių banke LT 767180500002142107).
  • Kitoms pelno nesiekiančioms įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas jų steigėjams, dalininkams, nariams.

KAIP TAI PADARYTI

Šio pajamų mokesčio pervedimo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 305.

Jūs galite tai atlikti elektroniniu būdu. Apie tai platesnę informaciją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklapyje deklaravimas.vmi.lt.

Jums pakanka užpildyti pateiktą prašymą, įrašant būtinus duomenis apie remiamą įstaigą.
ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD JUMS PAPILDOMAI TAI NIEKO NEKAINUOS. TIESIOG –

TAI 1–2 PROCENTAI NUO MOKESČIŲ SUMOS, KURI JAU SUMOKĖTA VALSTYBEI.

Aišku, galima ir nieko nedaryti. Tada tie du procentai nepateks lopšeliui-darželiui, Jūsų sumokėtas pajamų mokestis pateks į bendrą valstybės biudžeto katilą ir, tikėtina, kad šie pinigai bus nukreipti į kitas įstaigas ar organizacijas.