2022 m. rugsėjo mėn. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Berželis“ yra 11 grupių: 2 lopšelio grupės, 6 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 – priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1 jungtinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė. Visos grupės turi savo pavadinimus, kurie atitinka pasirinktos individualių gebėjimų ugdymo veiklos kryptį.

„Gudručiais“ vadinamės todėl, kad mes jau dideli, patys vyriausi darželyje. Mes norime daug sužinoti, suprasti, išbandyti, atrasti. Kad visa tai padarytume ir pasiektume, mūsų auklėtojos mums labai padeda: organizuoja ekskursijas, išvykas, projektus. Grupėje įkurta  žaidimų erdvė, kur vaikai mokosi imituoti kasdienį suaugusiųjų gyvenimą: eina apsipirkti, skaičiuoja ir taupo pinigus, susirgę keliauja į polikliniką, rūpinasi savo „vaikais“. Tokios veiklos metu vaikai daug sužino, išbando, įgyja gyvenime reikalingų įgūdžių. Vaikai su džiaugsmu eksperimentuoja spalvomis. Vaikai dalyvauja tarptautiniame socialinių ir emocinių įgūdžių programoje “Zipio draugai”, prevenciniame saugaus eismo projekte “Saugau save – saugau kitus” ir socialinės atsakomybės projekte “Sodinčius”.

Svarbiausia mums – tinkamai pasiruošti mokytis mokykloje. Kad būtume ne tik gudrūs bet ir dėmesingi, išmoktume susikaupti, išklausyti ir suprasti mokytoją, tinkamai bendrauti ir žaisti su draugais, suaugusiais, mums talkina ir kiti darželio darbuotojai.

„Girinukai  – todėl, kad mokomės mylėti gamtą, džiaugtis ja, saugoti ją. Kasmet vykdoma  projektinė veikla gamtosaugine tematika. Ugdymas vyksta pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijos, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam perėjimą prie mokymosi pirmoje klasėje.

„Girinukų“ priešmokyklinę grupę lankantys vaikai skatinami elgtis savarankiškai, bendradarbiaujant derinti savo veiksmus ir ketinimus su kitais bendraamžiais. Čia vaikai skatinami domėtis viskuo, kas juos supa: gamta ir jos reiškiniais; žmonėmis ir jų gyvenimo būdu, darbu, kūryba; daiktais ir technika, meno kūriniais, įvairia veikla ir technologijomis. Lavinamas loginis, kritinis – probleminis bei kūrybinis mąstymas.  Vaikai dalyvauja tarptautiniame socialinių ir emocinių įgūdžių programoje “Zipio draugai”, prevenciniame projekte “Ištiesk draugui ranką” ir socialinės atsakomybės projekte “Sodinčius”.

Vaikai dalyvauja miesto renginiuose, savo dailės darbelius demonstruoja ne tik  mūsų įstaigoje, bet ir mieste. Mėgsta keliauti, pamatyti, pažinti. Grupės erdvėje vaikai randa viską, ko reikia jų žaidimams, aktyviai veiklai ir poilsiui.

„Spalviukai“ – todėl, kad mėgsta spalvinti, karpyti, aplikuoti. Didžiausias dėmesys skiriamas karpinių menui. Tam reikia daug pastangų, susikaupimo, atidumo. Pirmiausia būtina išmokti naudotis žirklėmis – jas laikyti ir kirpti taisyklingai pagal nubrėžtą liniją. Vaikai karpyti pradeda jau nuo 3 metų. Lavėja akies ir rankos koordinacija, vaikai mokomi susikaupti, labai daug kruopštumo reikalauja  karpinio priklijavimas popieriaus lape. Vaikai, kurie daug karpo, mokykloje gražiau rašo, ugdoma ištvermė ir valia, kadangi darbelį reikia iškirpti iki galo.

„Trys švieselės“  –  todėl, kad esame Šviesoforo draugai. Gatvėse mašinų daugėja, suaugę ir vaikai vis labiau skuba ir dažniausiai pamiršta, kaip svarbu laikytis saugaus elgesio gatvėse ir keliuose taisyklių. O mūsų grupės mokytojos labai rūpinasi, kad ne tik mes, bet ir viso darželio vaikai bei jų tėveliai įprastų laikytis kelių eismo taisyklių, pastebėtų, ką Šviesoforas mirksi savo spalvotomis akelėmis.

Grupėje mes turime daug mašinų, kelių, garažų, eismo ženklų, knygelių, stalo žaidimų ir kitų priemonių. Žaisdami su jomis mes geriau įsimename, kaip elgtis išėjus iš darželio ar iš namų.

O kad dar geriau suprastume, kaip svarbu elgtis gatvėje, sumanios mūsų mokytojos organizuoja projektinę veiklą, viktorinas, žaismingus konkursus. Juose dalyvauja kitų grupių ir net kitų darželių vaikučiai.

„Kodėlčiukai“ mes todėl, kad mes daug klausinėjame ir ieškome atsakymų į klausimus kodėl?

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos kantriai mus moko karpyti, klijuoti, velti veltinį – tai mums nauji potyriai. Mūsų grupėje įgyvendinama socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa “Kimochis”. Per jį mes išmokstame pastebėti savo ir savo draugų nuotaikas ir jausmus, suprantame kaip paguosti nuliūdusį draugą, padrąsinti nusiminusį.

Mes – „Smalsučiai“. Mums smalsu ir įdomu, kas , kaip, kada vyksta aplinkui. O kad būtų lengviau pažinti tą sudėtingą mus supantį pasaulį, mums padeda ikimokyklinio ugdymo mokytojos.

Mūsų grupėje yra labai daug priemonių, kurios padeda mums orientuotis erdvėje, skaičiuoti ir lyginti daiktus, atrasti jų panašumus ir skirtumus. Mes sprendžiame įvairius galvosūkius, mokomės patarlių, priežodžių, mįslių, pasakų.

Sumaniosios mokytojos organizuoja kūrybinės raiškos savaites apie ekologiją “Gyvenkime švariai ir tvarkingai”, “Mūsų knygelės”. Mokomės atlikti sudėtingas užduotis, kurios reikalauja loginio mąstymo, teisingai suskaičiuoti, išmatuoti, nubrėžti. Taip ruošiamės mokytis priešmokyklinėje grupėje.

„Strakaliukai“, nes esame sportiška grupė, todėl dažnai bėgame į sporto salę, kur daugiau erdvės. Kad kūno kultūros valandėlės būtų įdomesnės ir patrauklesnės, su neformaliojo ugdymo mokytoja Birute Kenzgaile  stengiamės atlikti  jogos, kalanetikos judesius.

Kadangi mes esame labai smalsūs, norim viską mėgdžioti ir sužinoti, mokytojos padeda mums susipažinti su raidelėmis, skaičiais, gamtos reiškiniais, dalyvaujame socialinės atsakomybės projekte “Sodinčius”.

„Pasakučiai“– todėl,  kad mes labai mėgstam pasakas: jų klausytis,  sekti, kurti, po to jas inscenizuoti ir vaidinti. Grupėje turime nemažai iliustruotų pasakų knygų ir ypač daug įvairių rūšių lėlių, dekoracijų.  Jas siuva auklėtojos ir tėveliai. Grupėje mokomės improvizuoti, valdyti balsą, kvėpavimą, lėlę, kurti vaidmenis. Pasakų improvizacijos siejamos su pasirinkta savaitės ugdymo tema.  Taip ugdoma  drąsa, vaizduotė, dėmesys, pasitikėjimas savimi. Vaidyba ir žaidimas yra neatsiejama teatro dalis, todėl mokomės “įkvėpti” lėlei savo valią, emocijas, jausmus.

Jau daugelį metų dalyvaujame Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų teatro festivalyje“ Vaidinimų kraitelė“, kuriame rodome savo režisuotus lėlių spektaklius.

„Siuvinukai“ todėl, kad šioje grupėje taikomas netradicinio ugdymo būdai – siuvinėjimas, rišimas, pynimas.

Grupės auklėtojų kūrybinės idėjos atsispindi per vaikų rankdarbius. Šiandien vaikų rankdarbiai puošia mūsų įstaigos stendus. Jie turi ne tik estetinę reikšmę, bet lavina vaiko rankytę, pirštelių raumenis, akies, rankos koordinaciją, reikalauja kruopštumo, susikaupimo ir valios pastangų. Tai savybės, kurių prireiks vaikui ir mokykloje ir suaugusiojo gyvenime.

„Spindulėliais“ mes vadinamės todėl, kad esame patys mažiausi, šilčiausi ir gražiausi. O ir mūsų grupė visa kaip saulytė – visur vyrauja šilta geltona spalva. Kadangi mes labai maži, tai ir mūsų darbeliai paprasti: mes mokomės savarankiškai prie stalo valgyti, išbandome spalvotus pieštukus, sužinome jų spalvų pavadinimus. Auklėtojos dar duoda plastilino, kurį mes minkom, kad mūsų rankytės stiprėtų ir spalvingų formų darbelių iš jo padarytume.

Kad pradėtume greičiau kalbėti, mokomės atlikti pirštukų žaidimus. Aplinkoje ieškome įvairių daiktų, kuriuos galima pajudinti, „prakalbinti“.

Muzikos salėje dainuojam daineles, šokam ratelius, žaidžiam žaidimus.  Nepamirštam ir sportuoti. Mes mankštinamės, bėgiojam, laipiojam drauge, žaidžiam žaidimus. Bėgam ir į lauką mes – lakstom kaip padūkę, nepamirštam ir grožėtis mus supančia gamta.

„Saulės zuikučiais“ mus vadina visa darželio bendruomenė, nes mes patys švelniausi. O apie tai, ką mes veikiam ir kaip gyvenam, eilėraštuką sugalvojo  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Valentina Skurichina ir Laima Baranauskaitė.

Mes – „saulės zuikučiai“                                   Sporto salėj mes – vikruoliai,

Esam dar visai mažučiai.                                  Šokam, bėgam ir paplojam.

Norim tik straksėti                                             Duodam garo visada

Vietoj nesėdėti.                                                   Tad ir nuotaika gera.

Mokam bėgti rateliu,                                        Mėgstam piešti ir lipdyti,

Garsiai trepsim bateliu.                                   Knygeles gražias vartyti.

Traukiame dainelę                                            O kiemely prie berželių

Apie katiną ir pelę.                                            Klegam, skraidom lyg paukšteliai.

Nors mes ir mažiukai, tačiau gana smalsūs – dalyvaujame projektinėje veikloje: „Žalią pupą sodinau“, „Mūsų pirštinaitės“. Taip mes geriau pažįstame mus supančius daiktus, kas valgoma, o kas ne, kas sveika, o ko nereikia valgyti. Kad greičiai prakalbėtume, mums talkina logopedė Modesta. Kartu su ja ir savo auklėtoja mes mankštiname rankytes.


IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DIENOS REŽIMAS

7.30 – 8.30      individuali veikla su vaikais, žaidimai, mankšta

8.30 – 9.00      pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.00 –  9.20     ryto ratas: pokalbiai, žaidimai

9.20 – 10.30    ugdomoji veikla grupėje ir už jos ribų

(muzikos ir sporto valandėlės pagal atskirą tvarkaraštį)

10.30-12.00     pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas

12.00-12.40     pasiruošimas pietums, pietūs

12.40-13.00     pasiruošimas dienos miegui

13.00-15.00     ramybės ir miego valandėlė

15.00-15.30     laipsniškas kėlimasis, žaidimai

15.30-16.00      vakarienė

16.00-16.45      popietės ratas, individualūs žaidimai, pokalbiai

16.45-17.45     individuali veikla, pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas

17.45-18.00     žaidimai, pokalbiai su  tėvais


ANKSTYVOJO IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DIENOS REŽIMAS

7.30 – 8.30      individuali veikla su vaikais, žaidimai, mankšta

8.20 – 9.00      pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.00 –  9.20     ryto ratas: pokalbiai, žaidimai

9.20 – 10.30    ugdomoji veikla grupėje ir už jos ribų

(muzikos ir sporto valandėlės pagal atskirą tvarkaraštį)

10.30-11.50     pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas

11.50-12.40      pasiruošimas pietums, pietūs

12.40-13.00     pasiruošimas dienos miegui

13.00-15.00     ramybės ir miego valandėlė

15.00-15.30     laipsniškas kėlimasis, žaidimai

15.30-16.00    pasiruošimas vakarienei, vakarienė

16.00-16.40    popietės ratas, individualūs žaidimai, pokalbiai

16.40-17.40     individuali veikla, pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas

17.45-18.00     žaidimai, pokalbiai su  tėvais


 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS DIENOS REŽIMAS

7.30 – 8.30      individuali veikla su vaikais, žaidimai, mankšta

8.30 – 9.00      pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai

9.00 –  9.20    ryto ratas: pokalbiai, žaidimai

9.20 – 10.30    ugdomoji veikla grupėje ir už jos ribų

(muzikos ir sporto valandėlės pagal atskirą tvarkaraštį)

10.30-12.00     pasivaikščiojimas, žaidimai, gamtos reiškinių stebėjimas

12.20-12.50     pasiruošimas pietums, pietūs

12.50-13.00     pasiruošimas dienos miegui

13.00-15.00     ramybės ir miego valandėlė

15.00-15.30    laipsniškas kėlimasis, žaidimai

15.30-16.05     vakarienė

16.05-16.50    popietės ratas, individualūs žaidimai, pokalbiai

16.50-17.45    individuali veikla, pasiruošimas pasivaikščiojimui, pasivaikščiojimas

17.45-18.00    žaidimai, pokalbiai su  tėvais