2020 metai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020-12-31 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020-09-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020-03-31 ATASKAITA


2019 metai

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-12-31 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-12-31 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-09-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-09-30 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-06-30 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-03-31 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-03-31 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-12-31 ATASKAITA


2018 metai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-12-31 ATASKAITA 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-09-30 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-09-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-06-30 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-03-31 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-03-31 ATASKAITA

2017 metai

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017-12-31 METINĖ ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017-12-31 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017-09-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2017 M. II KETV.

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017-06-30 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017-03-31 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2017 M. I KETV.


2016 metai

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ METINĖ ATASKAITA UŽ 2016 M.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2016 M.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS UŽ 2016 M. III KETV.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS UŽ 2016 M. II KETV.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS  RINKINYS UŽ 2016 M. I KETV.


2015 metai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS UŽ 2015 M. IV KETV.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS UŽ 2015 M. III KETV.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS UŽ 2015 M. II KETV.

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS UŽ 2015 M. I KETV.


2014 metai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS UŽ 2014 M. IV KETV.