2020 metai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020-12-31 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020-09-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2020-03-31 ATASKAITA


2019 metai

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-12-31 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-12-31 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-09-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-09-30 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-06-30 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-03-31 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-03-31 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-12-31 ATASKAITA


2018 metai

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-12-31 ATASKAITA 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-09-30 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-09-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-06-30 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-06-30 ATASKAITA

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-03-31 ATASKAITA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-03-31 ATASKAITA

 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2017 M. I KETV.