KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-12-31 ATASKAITA peržiūrėti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-09-30

ATASKAITA atsisiųsti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-09-30 ATASKAITA

atsisiųsti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-06-30

ATASKAITA atsisiųsti 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-06-30 ATASKAITA

parsisiųsti 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019-03-31 ATASKAITA atsisiųsti 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019-03-31 ATASKAITA

atsisiųsti 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-12-31 ATASKAITA atsisiųsti 


2018 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-12-31 ATASKAITA

atsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-09-30 ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-09-30 ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-06-30 ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-06-30 ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018-03-31 ATASKAITA

atsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2018-03-31 ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

2017 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017-12-31 METINĖ ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31   parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017-06-30 ATASKAITA parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30 parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2017 M. II KETV. atsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 -06-30 ATASKAITA atsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 -03-31  ATASKAITA parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2017 M. I KETV. parsisiųsti PDF formatu


2016 metai

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ METINĖ ATASKAITA UŽ 2016 M. parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2016 M. parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS 2016 M. III KETV. parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2016 M. II KETV. parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2016 M. I KETV. parsisiųsti PDF formatu


2015 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2015 M. IV KETV. parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2015 M. III KETV. parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2015 M. II KETV. parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2015 M. I KETV. parsisiųsti PDF formatu


2014 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2014 M. IV KETV. parsisiųsti PDF formatu