RENGINIAI 2023 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas  Atsakingi vykdytojai  Vykdymo terminas  Rezultatas
Tradiciniai renginiai:
1. Pilietiškumo ugdymo renginys „Ateities pilietis“. Ikimokyklinukams: Ieva K., Lina Š., Audronė G.

Priešmokyklinukams: Gintarė M., Laima R., Vita V., Jolanta V., meninio ugdymo mokytoja Angelė D.

Vasario 16 d. – Kovo 11 d. Ugdyti brandžią pilietinę visuomenę ir pilietinę savimonę, formuojant atsakingus bei aktyvius piliečius. Organizuotas renginys visų amžiaus grupėms, naudojant skaitmenines ugdymo priemones ir nuotolinio darbo platformas.
2. Užgavėnės „Blynų diena!”. Neformaliojo ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytoja ir grupių mokytojai Vasario 21 d. Džiaugsmo, pokštavimų, linksmybių, įvairiais papročiais ir apeigomis apipinta diena, prisimenant mūsų senolių tradicijas.
3. Masinis gamtosauginis renginys. Inkilų kėlimo šventė „Sugrįžk, paukšteli, namo!”. Laima R., Lilija J., meninio ugdymo mokytoja Angelė D. Kovas Ugdyti gamtosauginio sąmoningumo pradmenis, suteikti žinių apie artimiausioje aplinkoje esančius paukščius. Gamtos mylėtojai gamina 11 inkilų (1 inkilas nuo grupės) ir į medžius esančius įstaigos teritorijoje kelia paukštelių namus – inkilus.
4. Renginys kieme Žemės dienai paminėti „Aš – Žemės vaikas“. Nijolė R., Audronė G., meninio ugdymo mokytoja Angelė D. Kovas Meilės aplinkai ir mūsų planetai išraiškos formos.
5. Renginys-akcija Pasaulinei Dauno sindromo dienai paminėti „Saulytės“. Logopedė Modesta S. ir grupių mokytojai. Kovo 21 d. Tikslas – formuoti teigiamą požiūrį į Dauno sindromą turinčius žmones, jų ir jų šeimų integraciją į visuomenę.
6. Renginys skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti „Vaikystės pasakų taku”. Meninio ugdymo mokytoja Angelė D. ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta V. Kovo 21 d. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventinis koncertas.
7. Renginys-akcija skirta Pasaulinei autizmo supratimo dienai paminėti „Lietaus vaikai“. Logopedė Modesta S. ir grupių mokytojai. Balandžio 2 d. Tikslas – didinti vaikų supratimą apie autizmą ir išreikšti palaikymą šį sutrikimą turintiems žmonėms bei jų šeimoms.
8. Poezijos pavasario renginys „Čiauškučiai“. Laura G., Simona P. ir grupių mokytojai. Balandis Ugdyti kalbines kompetencijas, puoselėti gimtosios kalbos grožį, tobulinti meninę saviraišką ir kūrybinį aktyvumą.
9. Masinis renginys „Pagauk Velykas“. Aida V., Indra K., Renata K., Audronė G., Vita V. Balandis Organizuoti Velykines pramogas prisimenant tradicijas ir papročius, bendruomenės įtraukimas.
10. Renginys su socialiniais partneriais skirtas šokio dienai paminėti „Šoku aš, šoki tu, šokame visi kartu“. Nijolė R., Romena G., meninio ugdymo mokytoja Angelė D. ir grupių mokytojai. Balandis Suburti  bendruomenę įtraukiant socialinius partnerius (Liudviko Stulpino priešmokyklinė grupė „Žuvelės“).
10. Įstaigos šeimų piknikas skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Milda L., Lina Š., Laima R., neformaliojo ugdymo mokytoja Birutė K. Gegužės 15 d. Suburti ugdytinių šeimas bei įstaigos bendruomenę maloniam pabendravimui, žaidimams.
11. Renginių ciklas „Iš širdies į širdį“. Meninio ugdymo mokytoja Angelė D. ir grupių mokytojai Gegužės 15-31 d. Pasidžiaugti vaikų muzikiniais, vaidybiniais ir judesio pasiekimais ir dovanoti koncertą brangiausiems šeimos nariams.
12. Renginys „Burbulų diena“ skirta Vaikų gynimo dienai. Neformaliojo ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytoja  ir grupių mokytojai Birželio 1 d. Renginys skirtas vaikams kupinas teigiamų įspūdžių.
13. Renginys „Mokykimės, tobulėkime ir aukime kartu!“. Neformaliojo ugdymo mokytojos, meninio ugdymo mokytoja  ir grupių mokytojos Rugsėjo 1 d. Sukurti vaikams džiugias emocijas, paminėti mokslo ir žinių dieną, nuteikti džiugiam darželio lankymui, įtraukti ugdymosi sunkumų turinčius vaikus.
14. Gerumo akcijos „Užkrėsk gerumu!“. Gintarė M., Simona P., Romena G. ir grupių mokytojai. Lapkritis Pagalbos akcija tiems, kuriems jos reikia: seneliams, beglobiams gyvūnams ir t.t. Sutelkti bendruomenę geriems darbams.
  Sveikatingumo renginiai:
1. Programos „Žaliuojantis Berželis“-„Sveika mokykla“ vykdymas: Sveikatos stiprinimo organizavimo veiklos grupė

 

Dalyvavimas sveikatos stiprinančių mokyklų tinkle.
2. „Sveikatą stiprinanti mokykla unikali galimybė mokyklų bendruomenėms mokytis gyventi sveikiau“. I ketvirtis

Iki kovo 10 d.

 

Viktorija K.

Bendruomenės narių sveikatinimo ir sveikos gyvensenos stiprinimas.
3. „Jūsų mokyklos sveikatos ambasadoriai vaikai ir mokytojai, kuriais norisi sekti“. II ketvirtis

Iki birželio 10 d.

Viktorija K.

Sveikatai palankios fizinės ir psichosocialinės aplinkos gerinimas.
4. „Įtraukusis ugdymas sveikatą stiprinančioje mokykloje: iššūkiai, galimybės ir jau įgyta

patirtis“.

III ketvirtis

Iki rugsėjo 10 d.

 

Pavaduotoja ugdymui

Valstybės deleguotos socialinės politikos skirtos sveikatos stiprinimo įgyvendinimas organizuojant įtraukųjį ugdymą.
5. „Vaikų sveikatai palanki ugdymo(si) aplinka: klasė be sienų.“ IV ketvirtis

Iki gruodžio 10 d.

 

Pavaduotoja ir pavaduotoja ugdymui

Bendruomenės organizuotos edukacinės išvykos už įstaigos ribų.
6. Sportinės pramogos kieme, įstaigoje „Augu aktyvus“. Neformaliojo ugdymo mokytoja Birutė K. ir mokytojai Kieme pagal oro sąlygas Skatinti fizinį aktyvumą gryname ore.
7. Sporto renginiai su socialiniais partneriais. Neformaliojo ugdymo mokytoja Birutė K. ir mokytojai Pagal jungtinių veiklų planus Ryšių su socialine aplinka plėtojimas.
8. Dalyvavimas miesto organizuojamuose sporto renginiuose. Neformaliojo ugdymo mokytoja Birutė K. ir mokytojai Pagal miesto renginių planą. Fizinės, emocinės ir psichinės sveikatos gerinimas įvairių gebėjimų vaikams.
9. Dalyvauti respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“. Neformaliojo ugdymo mokytoja Birutė K. ir mokytojai Pagal projekto planą. Skatinti fizinį aktyvumą, bendradarbiaujant su respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis.
10. Dalyvauti respublikiniame projekte „Futboliukas“. Neformaliojo ugdymo mokytoja Birutė K. ir mokytojai Pagal projekto planą Supažindinti su sporto šakomis, skatinti fizinį aktyvumą.