RENGINIAI 2021 METAIS


  • Pilietiškumo renginys pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija”.
  • Liaudies tradicijų puoselėjimas – „Žiema, bėk iš kiemo”.
  • Pavasario pramogos „Paukštelių sugrįžtuvės”.
  • Pramogų savaitė „Seku seku pasaką”.
  • Šeimų savaitė „Dovanoju brangiausiems žmonėms”.
  • Smėlio ir vandens žaidimų improvizacijų savaitė „Smėlio paslaptys”.
  • Sporto renginys skirtas vaikų gynimo dienai „Mes norim būti stiprūs, drąsūs, vikrūs”.
  • Sporto renginys „Rudens gėrybių estafetės”.
  • Gerumo akcija „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa”.
  • Vakarojimai „Ilgais rudens vakarais”.