RENGINIAI 2022 METAIS


Tradiciniai renginiai:
1. Užgavėnės Neformaliojo ugdymo mokytojai Kovo 1 d. Liaudies tradicijų puoselėjimas.
2. Paukštelių sugrįžtuvių šventė „Spindulėlių“ gr. mokytojai Kovas Pasidžiaugti pavasarį  bundančia gyvybe, išmokti paukščių elgsenos ir balsų pamėgdžiojimų.
3. Renginys kieme Žemės dienai Meninio ugdymo ir „Girinukų“ gr. mokytojai Kovo 21 Meilės aplinkai ir mūsų planetai išraiškos formos.
4. Renginių ciklas „Skiriu brangiausiems žmonėms“ Visi mokytojai Gegužės vidurys Pasidžiaugti vaikų muzikiniais, vaidybiniais ir judesio pasiekimais ir dovanoti koncertą brangiausiems šeimos nariams.
5. „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ Meninio ugdymo, „Strakaliukų“ gr. mokyt. ir darbo grupė Pagalbos akcija tiems, kuriems jos reikia. Sutelkti bendruomenę geriems darbams.
Sveikatingumo renginiai:
1. Programos „Žaliuojantis Berželis“ vykdymas: Sveikatos stiprinimo organizavimo veiklos grupė Dalyvavimas sveikatos stiprinančių mokyklų tinkle
1.1. „Gera savijauta padeda mokytis, dirbti, bendrauti“ I ketvirtis Bendruomenės narių emocinės ir socialinės savijautos stiprinimas.
1.2. „Sveikatos idėjų skrynelė ant žaliosios palangės“ II ketvirtis Pažinimo ir sveikos gyvensenos džiaugsmas vaikams ir darbuotojams.
1.3. „Sveika ir saugi vasara be traumų“ III ketvirtis Priminimai vaikams ir bendruomenei, kaip saugiai ir sveikai praleisti vasarą.
1.4. „Mokyklų bendruomenėms skirti sveikatos raštingumo instrumentai“ IV ketvirtis Bendruomenės narių sveikatos raštingumo kokybės vertinimas
2. Sportinės pramogos kieme Neformaliojo ugdymo ir visi mokytojai Pagal oro sąlygas Skatinti fizinį aktyvumą gryname ore.
3. Sporto renginiai su socialiniais parneriais. Neformaliojo ugdymo ir visi mokytojai Pagal jungtinių veiklų planus Ryšių su socialine aplinka plėtojimas.
4. Dalyvavimas miesto organizuojamuose sporto renginiuose Neformaliojo ugdymo ir visi mokytojai Pagal miesto renginių planą Fizinės, emocinės ir psichinės sveikatos gerinimas įvairių gebėjimų vaikams.
5. Dalyvauti respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ Neformaliojo ugdymo ir visi mokytojai Pagal projekto planą Skatinti fizinį aktyvumą, bendradarbiaujant su respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis.
6. Dalyvauti respublikiniame projekte „Futboliukas“ Neformaliojo ugdymo ir visi mokytojai Pagal projekto planą Supažindinti su sporto šakomis, skatinti fizinį aktyvumą.

ĮVERTINIMAI


 132