KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

2018 m. Ikimokyklinio ugdymo programa

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA

2017 m. Sveikos gyvensenos ugdymo programa

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TAUTODAILĖS  UGDYMO PROGRAMA

2017 m. Tautodailės ugdymo programa

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA

2017 m. Dailės ugdymo programa

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

 

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

 

TARPTAUTINĖ PROGRAMA “ZIPIO DRAUGAI”

parsisiųsti PDF formatu