2018 M. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

2017 M. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA 

 

2017 M. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TAUTODAILĖS UGDYMO PROGRAMA

 

2017 M. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA 

 

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA

 

TARPTAUTINĖ PROGRAMAS “ZIPIO DRAUGAI”