KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

 

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

 

TARPTAUTINĖ PROGRAMA “ZIPIO DRAUGAI”

parsisiųsti PDF formatu