VYKDOMOS PROGRAMOS 2022 METAIS


IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMO PROGRAMA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TAUTODAILĖS UGDYMO PROGRAMA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO DAILĖS UGDYMO PROGRAMA

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FIZINIO UGDYMO PROGRAMA 

BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA

TARPTAUTINĖ SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA  „ZIPIO DRAUGAI” 

(PROGRAMOJE DALYVAUJA PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ „GUDRUČIAI” IR „GIRINUKAI” MOKYTOJAI)

SOCIALINIŲ EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS”

(PROGRAMA SKIRTA EMOCINIAM INTELEKTUI LAVINTI, POZITYVIAM VAIKO ELGESIUI SKATINTI. VAIKAI MOKOMI PAŽINTI SAVO JAUSMUS, EMOCIJAS, MOKOSI JAS VALDYTI. PROGRAMOJE DALYVAUJA 2 IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS GRUPĖS. MINKŠTI, ŠVELNŪS IR PATRAUKLŪS PERSONAŽAI PADEDA IŠMOKTI BENDRAUTI PER ĮVAIRIAS GYVENIMIŠKAS SITUACIJAS)