PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Į Klaipėdos lopšelį-darželį ,,Berželis“ vaikai priimami nuo 1,5 iki 6 metų. Pagal ikimokyklinio ugdymo programą į ikimokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami nuo 1,5 iki 5 (6) metų. Pagal priešmokyklinio ugdymo(si) programą į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai priimami, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu pateikiant pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją, bet ne anksčiau nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.

Nuo 2015 m. gruodžio 22 d.  priėmimas į įstaigą vykdomas vadovaujantis 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMU “DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVEITIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Priėmimas į darželius vykdomas Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje klaipeda.lt


MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Nuo 2016 m. gegužės 26 d. atlyginimą už vaiko išlaikymą tėvai (globėjai, rūpintojai) moka vadovaudamiesi šiais dokumentais:

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMAS T2-143

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMU NR. T2-143 “DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO”

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-04-30 SPRENDIMAS NR. T2-93 “DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-20 “DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO RŪŠIŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”


INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIS SĄRAŠAS