Gerbiami Tėveliai,

Į Klaipėdos lopšelį-darželį ,,Berželis“ vaikai priimami nuo 1,5 iki 6 metų. Pagal ikimokyklinio ugdymo programą į ikimokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami nuo 1,5 iki 5 (6) metų. Pagal priešmokyklinio ugdymo(si) programą į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai priimami, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu pateikiant pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją, bet ne anksčiau nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.

Nuo 2015 m. gruodžio 22 d.  priėmimas į įstaigą vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T2-352 ,,Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo”  (parsisiųsti)

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Nuo 2016 m. gegužės 26 d. atlyginimą už vaiko išlaikymą tėvai (globėjai, rūpintojai) moka vadovaudamiesi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26  sprendimu Nr. T2-143 ,,DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMOparsisiųsti T2-143

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T2-93 ,,Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-20 ,,Dėl nemokamo mokinių maitinimo rūšių ir socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” (parsisiųsti)

T2-208 sprendimas „Dėl miesto savivaldybės tarybos 2014 m.vasario 27 d. sprendimo Nr.T2-32 „Dėl įkainio už patiekalų gamybą nustatymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ pakeitimo (parsisiųsti)

T2-209 sprendimas „Dėl miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimo Nr.T2-30 „Dėl kainos už teikiamas atlygintinai  ikimokyklinio ugdymo paslaugas švietimo įstaigose“ pakeitimo (parsisiųsti)

INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIS SĄRAŠAS (parsisiųsti)