PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ


Nuo 2021 m. gruodžio 22 d.  priėmimas į įstaigą vykdomas vadovaujantis 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-300


Priėmimas į darželius vykdomas Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje www.klaipeda.lt.


DOKUMENTAI


Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. atlyginimas už vaiko išlaikymą mokamas vadovaujantis

2021-07-22 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU Nr. T2-172

ir 2022-07-21 pakeitimu Nr. T2-176


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-04-30 SPRENDIMAS NR. T2-93


INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIS SĄRAŠAS