KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2019 M. III KETV.

parsisiųsti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2019 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2019 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

2018 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2018 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA UŽ 2018 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2018 M. I  KETV.

parsisiųsti PDF formatu


2017 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2017 M. IV  KETV. atsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2017 M. III KETV.  atsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2017 M. I KETV.  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2017 M. II KETV.  parsisiųsti PDF formatu


2016 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2016 METUS  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. III KETV.  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. II KETV.  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 M. I KETV.  parsisiųsti PDF formatu


2015 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 METUS

parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. III KETV.  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA, 2015 M. III KETV.  parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 M. II KETV.  parsisiųsti PDF formatu


2014 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 METUS

parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. III KETV.  parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. II KETV.  parsisiųsti RAR formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS, 2014 M. I KETV.  parsisiųsti RAR formatu