2017 m.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-12-31

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 -06-30 ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2017-09-30

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2017 M. II KETV.

atsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 -06-30 ATASKAITA

atsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 -03-31  ATASKAITA

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2017 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

 

2016 m.

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ METINĖ ATASKAITA UŽ 2016 M.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITOS UŽ 2016 M.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS 2016 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2016 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2016 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

 

2015 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2015 M. IV KETV.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2015 M. III KETV.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2015 M. II KETV.

parsisiųsti PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2015 M. I KETV.

parsisiųsti PDF formatu

 

2014 metai

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS RINKINYS, 2014 M. IV KETV.

parsisiųsti PDF formatu