2019 M. MOKINIŲ  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS  IR ATASKAITA

atsisiųsti čia


2019 m. sausio 14 d. visuomenės sveikatos biuro rašto patikslinimas: čia

Prašome susipažinti su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 2019 m. sausio 14 d. raštu:

Dėl ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų medicininių pažymų


Vaikas-automobilyje

Kodėl svarbi rankų higiena

Vaikas tėvų konfliktuose


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2017 M. DUOMENŲ ANALIZĖ

Sergamumo duomenų analizė 2017-2018m.m.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO METINIS VEIKLOS PLANAS 2017 M.

Parsisiųsti MC Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2016 M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti pptx formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ UGDYMO ĮSTAIGOS, 2016-2017 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti .pptx formatu