Prašome susipažinti su informacija apie žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje:

Atmintinė Žmogaus teisės

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimas Nr. T2-99 “Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” parsisiųsti

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimas T2-143 “Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo” parsisiųsti 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo 2015 m. gruodžio 22 d. Nr. T2-352 parsisiųsti 

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” parsisiųsti