Prašome susipažinti su informacija apie žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje:

ATMINTINĖ ŽMOGAUS TEISĖS

 

SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO

 

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS Nr. T2-352

 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN:2016i “IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI”