ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” UGDYTINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO  T2-300 2021-12-22

DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVEITIMO ĮSTAIGOSE 2021-07-22 SPRENDIMAS T2-172

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS V-313 2020-05-01

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ATMINTINĖ ŽMOGAUS TEISĖS

SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO