Prašome susipažinti su informacija apie žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje:

 

ATMINTINĖ ŽMOGAUS TEISĖS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-04-28 SPRENDIMAS NR. T2-99 “DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2015 M. GRUODŽIO 22 D. NR. T2-352

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN:2016i “IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI”