metodine-veikla1

 

METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA 2020 METAIS

“IKIMOKYKLINUKAS”

Atviros veiklos: 

 • Kūrybiškumo ugdymas per teatrinius žaidimus
 • Ežiukas dar visai mažiukas
 • Aš saugus kai žinau…

Pranešimai:

 • Metodinių priemonių pritaikymas ikimokyklinuko veikloje
 • Kaip palengvinti vaiko adaptaciją darželyje
 • Žaidžiantis vaikas – laiminga vaikystė
 • Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo efektyvinimo galimybės

“PRIEŠMOKYKLINUKAS”

Atviros veiklos:

 • Saugaus eismo įgūdžių ugdymas priešmokyklinėje grupėje
 • Tarptautinės programos “Zipio draugai” integracija į priešmokyklinį ugdymą
 • Mokausi, pažįstu ir kuriu gamtoje

Pranešimai:

 • Motyvacinių IKT priemonių panaudojimas vaikų sveikatos, socialinių, komunikacinių, meninių bei pažintinių gebėjimų ugdymuisi
 • Išklausytų seminarų medžiagos apibendrinimas