metodine-veikla1

 


METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA 2022 METAIS


1. Metodinės grupės „Ikimokyklinukas“ plano įgyvendinimas „Smalsučių“ gr. mokytojai Sausis-gruodis

Pagal sudarytą planą (Priedas Nr.2.)

Mokytojai įgis naujos patirties, mokysis vieni iš kitų, gerės ugdymo kokybė.
2. Metodinės grupės „Priešmokyklinukas“ plano įgyvendinimas „Girinukų“ gr. mokytojai Sausis-gruodis

Pagal sudarytą planą (Priedas Nr.1.)

Mokytojai įgis naujos patirties, mokysis vieni iš kitų, gerės vaikų pasiruošimas mokytis aukštesnėje pakopoje.
3. Metodinės tarybos veiklos užtikrinimas. Pavaduotoja ugdymui Sausis-gruodis pagal posėdžių planą Pagerės metodinės veiklos kokybė, laiku teikiama metodinė pagalba mokytojams.
4. Metodinių priemonių pristatymas-paroda Mokytojai Gegužė Geroji patirtis, ugdant įvairių gebėjimų vaikus.