metodine-veikla1

 


METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLA 2022–2023 MOKSLO METAIS


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminas  Rezultatas
1.  Metodinės grupės „Ikimokyklinukas“ plano įgyvendinimas.  Audronė G.  Sausis-gruodis
Pagal sudarytą planą
 Mokytojai įgis naujos patirties, mokysis vieni iš kitų, gerės ugdymo kokybė.
2.  Metodinės grupės „Priešmokyklinukas“ plano įgyvendinimas.  Palmira G.  Sausis-gruodis
Pagal sudarytą planą
 Mokytojai įgis naujos patirties, mokysis vieni iš kitų, gerės vaikų pasiruošimas mokytis aukštesnėje pakopoje.
3.  Metodinių priemonių pristatymas-paroda.  Mokytojai  Gegužė  Geroji patirtis, ugdant įvairių gebėjimų vaikus.