DOKUMENTAI


UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS


„DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKINUS MEDICININĖS PAŽYMOS FORMĄ NR. 094/A 

„DĖL FORMOS 094/A PASKIRTIES PAKEITIMO”

„DĖL IKIMOKYKLINES IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ”


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VEIKLOS PLANAI


2021 m. VEIKLOS PLANAS

2021-2023 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO ČIA)

2020-2022 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO  čia)

2020 M. VEIKLOS PLANAS

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO čia)

2019 M. VEIKLOS PLANAS

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO čia)

2019-2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS”  VEIKLOS ATASKAITOS


2020 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 M.

2019 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS