UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Praleistų ugdymo dienų pateisinimo prašymo forma


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS 2019-08-02 RAŠTAS NR. SR-3174 “DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKINUS MEDICININĖS PAŽYMOS FORMĄ NR. 094/A “MEDICININĖ PAŽYMA DĖL NEATVYKIMO Į DARBĄ, DARBO BIRŽĄ AR UGDYMO INSTITUCIJĄ”

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2019-08-03 RAŠTAS NR. 10-5422 “DĖL FORMOS 094/A PASKIRTIES PAKEITIMO

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019-06-05 RAŠTAS NR. S-295 “DĖL IKIMOKYKLINES IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ”


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” VEIKLOS PLANAI:

2021-2023 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO ČIA)

2020-2022 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO  čia)

2020 M. VEIKLOS PLANAS

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO čia)

2019 M. VEIKLOS PLANAS

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO čia)

2019-2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2016-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2016 M. VEIKLOS PLANAS


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” DIREKTORĖS BIRUTĖS MAKNAVIČIENĖS:

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS