Ugdymo dienų lankomumo apskaitos bei prevencijos tvarkos aprašas čia .

Praleistų ugdymo dienų pateisinimo prašymo forma čia


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019-08-02 raštas Nr. SR-3174 “Dėl mokinių lankomumo apskaitos panaikinus medicininės pažymos formą Nr. 094/A “Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją” čia

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019-08-03 raštas Nr. 10-5422

“Dėl formos 094/A paskirties pakeitimo čia

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 2019-06-05 raštas Nr. S-295 “Dėl ikimokyklines ir bendrojo ugdymo įstaigas lankančių mokinių sveikatos pažymėjimų” čia


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2020-2022 M. STRATEGINIS  VEIKLOS PLANAS (atsisiųsti)

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO  čia)

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” 2019 M. VEIKLOS PLANAS

(DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO čia)  (atsisiųsti)

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2019-2021 M. STRATEGINIS PLANAS (atsisiųsti)


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “BERŽELIS” DIREKTORĖS BIRUTĖS MAKNAVIČIENĖS

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (atsisiųsti)

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (parsisiųsti)

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (parsisiųsti)

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA atsisiųsti

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VEIKLOS PLANAS 2016 M. (parsisiųsti )

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2016–2018 M.M.
(parsisiųsti )

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS