DOKUMENTAI


TVARKA VAIKUI PATYRUS TRAUMĄ


UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS


„DĖL MOKINIŲ LANKOMUMO APSKAITOS PANAIKINUS MEDICININĖS PAŽYMOS FORMĄ NR. 094/A 

„DĖL FORMOS 094/A PASKIRTIES PAKEITIMO”

„DĖL IKIMOKYKLINES IR BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ MOKINIŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ”


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” VEIKLOS PLANAI


2023–2025 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2022–2024 M. STRATEGINIS PLANAS

2022 M. VEIKLOS PLANAS

2021 M. VEIKLOS PLANAS

2021-2023 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2020-2022 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2020 M. VEIKLOS PLANAS

2019 M. VEIKLOS PLANAS

2019-2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS”  VEIKLOS ATASKAITOS


2022 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA

2021 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA 

2021 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

2020 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

2020 M. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA

2019 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS