KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ 2017 M. NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ ,VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS) PLANAS

parsisiųsti MC World formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ direktorės 2017-03-06 įsakymas dėl 2017 m. numatomų pirkti prekių, vykdyti paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (orientacinio) plano tvirtinimo

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ METINĖ ATASKAITA At-6 tipinė forma

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA 2015 M.

parsisiųsti .PDF formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS  2016-01-18 D. NR.V-3 (DĖL NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ, VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORIENTACINIO PLANO PATVIRTINIMO.

parsisiųsti .PDF formatu

 

2016 METŲ   L/D „BERŽELIS“ NUMATOMŲ PIRKTI PREKIŲ ,VYKDYTI PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ (ORIENTACINIS ) PLANAS.

parsisiųsti MS Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 2015.05.18

parsisiųsti MS Word formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL 2015 M. SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TVIRTINIMO PAKEITIMO 2015 m. gegužės 18 d. Nr.Vl3

parsisiųsti ADOBE .PDF formatu

 

PRIEDAI PRIE KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ 2015.05.18

parsisiųsti RAR formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖLKLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VYKDANT PIRKIMĄ SUPAPRASTINTŲ MAŽOS VERTĖS APKLAUSOS BŪDU CVP IS PRIEMONĖMIS

parsisiųsti MS Word formatu

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI (APKLAUSOS BŪDU) 2015 M.

parsisiųsti RAR formatu

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ SKELBIMAI APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ SKELBIMAI APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINIMĄ SUDARYTI PIRKIMO SUTARTĮ

parsisiųsti MS Word formatu

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ SKELBIMAI APIE SUDARYTĄ PIRKIMO SUTARTĮ

parsisiųsti PDF formatu