KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORĖS BIRUTĖS MAKNAVIČIENĖS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VEIKLOS PLANAS 2016 M.

parsisiųsti Adobe .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2016–2018 M.M.
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
parsisiųsti Adobe .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS“ DIREKTORĖS BIRUTĖS MAKNAVIČIENĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
parsisiųsti Adobe .PDF formatu